Tanalys

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

rss-flöde

Tanalys senaste inlägg

Nolato publicerar årsredovisningen för 2020

Nolato publicerar årsredovisningen för 2020

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 16:30 CET Nolatos årsredovisning för 2020 är nu publicerad på bolagets webbplats www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den samt kan beställas via webbplatsen. Även Nolatos hållbarhetsredovisning för 2020 och Nolatos bolagsstyrningsrapport för 2020 finns nu tillgängliga på webbplatsen.   ———- Nolato är en […]

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 16:21 CET Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), 556965–1473, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud […]

Läs mer

Scandinavian ChemoTech i final till Swecare Rising Star Awards 2021

Scandinavian ChemoTech i final till Swecare Rising Star Awards 2021

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 16:08 CET Priset, som delas ut av socialminister Lena Hallengren den 29 april, tilldelas två svenska hälso- och sjukvårdsföretag som åstadkommit utmärkande internationella exportsatsningar. Swecare Export Awards har i 10 år delats ut årligen till de företag som satt svensk innovation inom hälsa och sjukvård på världskartan. Swecare skapar mötesplatser där den […]

Läs mer

Sjöstrand Coffee får rekordstor order från Norge

Sjöstrand Coffee får rekordstor order från Norge

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 16:03 CET Sjöstrand Trading har idag fått ytterligare en stor order från Home Brands i Norge. Det totala ordervärdet uppgår till 3 miljoner SEK, där 1,3 miljoner SEK kommer upptas som omsättning under innevarande kvartal och 1,7 miljoner under perioden juli och augusti. Ordern omfattar produkter från det totala produktsortimentet.  Denna information är […]

Läs mer

Tre stycken nya MAFSI-återförsäljare i USA – täcker åtta delstater

Tre stycken nya MAFSI-återförsäljare i USA – täcker åtta delstater

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 15:58 CET Eatgood har via vår distributör, HB Specialty Foods i USA, signat ytterligare tre nya återförsäljare , MAFSI reps – se mer på www.mafsi.org om delstaterna och områdena som ingår i region 14, 15 och 17 – som täcker i sin helhet eller delar av 8 delstater i USA inkluderandes […]

Läs mer

Svenska Kryssarklubben deltar i Kusträddardagen

Svenska Kryssarklubben deltar i Kusträddardagen

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 15:58 CET Vi i Svenska Kryssarklubben som älskar att vara på sjön på vår fritid, vill också värna våra kuster och stränder. Därför kommer Kryssarklubben att vara med och städa stränder och kuster på Nordiska Kusträddardagen 2021, i regi Håll Sverige Rent.  – Vi kommer att gå ut på stränder och kuster […]

Läs mer

Produktionsdata för mars 2021

Produktionsdata för mars 2021

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 15:55 CET Veteranpoolen AB producerade ca 59 500 timmar under mars 2021 att jämföras med ca 52 500 timmar under mars 2020. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden. Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under mars månad […]

Läs mer

Bioextrax AB genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter

Bioextrax AB genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 15:40 CET Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt nyttjande […]

Läs mer

Catena uppdaterar finansiella mål

Catena uppdaterar finansiella mål

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 15:30 CET Catenas finansiella mål och riktlinjer skapar stadga i bolagets affärsmodell och bidrar till att stärka bolagets finansiella position. Genom en uppdatering av bolagets finanspolicy skapas ytterligare förutsättningar för fortsatt tillväxt. 2021-04-09 kl.15.30 Catenas styrelse har idag fattat beslut om uppdatering av fyra av målen i bolagets finanspolicy. De nya, […]

Läs mer

Publicering av årsredovisning för 2020 Misen Energy AB (publ)

Publicering av årsredovisning för 2020 Misen Energy AB (publ)

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

fre, apr 09, 2021 15:20 CET 2020 års årsredovisning har idag publicerats, är inkluderad i press releasen och finns tillgänglig på både svenska och engelska på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_AR2020_SWE.pdf. 2020 års årsredovisning finns också att beställa från bolagets kontor, Kungsportsavenyen 32, SE-411 36, Göteborg, Sverige och kan beställas via [email protected] För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Wolff, VD Tel.:        […]

Läs mer