Tanalys

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

rss-flöde

Tanalys senaste inlägg

News55 AB avslutar samarbete med Mangold som likviditetsgarant

News55 AB avslutar samarbete med Mangold som likviditetsgarant

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 15:00 CET News55 AB (Bolaget) har, med grund i Bolagets allmänna besparingsåtgärder, beslutat att avsluta sitt samarbete med Mangold Fondkommission AB (Mangold) om att Mangold skall agera likviditetsgarant i Bolagets aktie på Nordic MTF från och med 10 januari 2019. För mer information, kontakta Fredrik LundbergVD medgrundare, News55 [email protected]  Om News55 AB […]

Läs mer

Ny USA studie : Nevisense har en signifikant positiv inverkan på klinisk bedömning

Ny USA studie : Nevisense har en signifikant positiv inverkan på klinisk bedömning

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 15:00 CET Nya data har presenterats i en amerikansk publikation som visar på att genom att inkludera ett Nevisense resultat vid kliniska bedömningar så förbättrade läkare signifikant sin förmåga att korrekt identifiera malignt melanom. Artikeln, “Assessment of Clinician Accuracy for Diagnosing Melanoma Based on Electrical Impedance Spectroscopy Score Plus Morphology Versus […]

Läs mer

Tre Instalcobolag renoverar anrika hotell Savoy i Malmö

Tre Instalcobolag renoverar anrika hotell Savoy i Malmö

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 12:00 CET Tre Instalcobolag inom el, VS och ventilation har fått uppdrag att vara med i renoveringen av anrika Elite Hotel Savoy i Malmö. Uppdraget är utformat i ett samverkansprojekt med PEAB som beställare. Det klassiska Hotel Savoy i Malmö står under renovering och Rörläggaren, El-Pågarna och VFB har fått i […]

Läs mer

Industrial Solar Europe AB approved for listing on Spotlight

Industrial Solar Europe AB approved for listing on Spotlight

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 12:29 CET Industrial Solar Europe AB (”Industrial Solar”) is a German engineering company with expertise within solar heating systems and offers full service solutions to industry customers that have a vast demand for heat generation in their production processes. The main purpose of the listing on Spotlight is to finance the […]

Läs mer

Industrial Solar godkänt för notering på Spotlight Stock market

Industrial Solar godkänt för notering på Spotlight Stock market

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 12:34 CET Industrial Solar Holding Europe AB (”Industrial Solar” och ”företaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Beslutet är villkorat av att den kommande företrädesemissionen fullföljs. Industrial Solar är ett tyskt ingenjörsföretag med kompetens inom solvärmesystem. Bolaget erbjuder kompletta lösningar för industrikunder som har stora behov av värme i […]

Läs mer

Hur arbetsgivare kan öka affärsnyttan genom att inkludera personer med funktionsnedsättning

Hur arbetsgivare kan öka affärsnyttan genom att inkludera personer med funktionsnedsättning

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 12:47 CET Många arbetsgivare larmar om att de har svårt att hitta rätt kompetens. Men då missar många att rekrytera kandidater med funktionsnedsättning. Under ett seminarium i närvaro av H.K.H. Prins Carl Philip delar arbetsgivare med sig av sina erfarenheter av att rekrytera mer inkluderande. Arbetsförmedlingen står värd för seminariet som […]

Läs mer

Preliminära intäkter och rörelseresultat för Gaming Corps i tredje kvartalet 2018

Preliminära intäkter och rörelseresultat för Gaming Corps i tredje kvartalet 2018

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 12:50 CET I det tredje kvartalet 2018 uppgick Gaming Corps AB:s intäkter i koncernen till ca 5,3 MSEK och rörelseresultatet (EBIT) för koncernen förväntas uppgå till ca -19,3 MSEK, vilket är betydligt sämre än marknadens förväntningar för perioden. Försämringen härleds till nedskrivningar av balansposter i moderbolaget om ca 13,5 MSEK som […]

Läs mer

Köper du leksaker utanför EU kan det stå dig dyrt

Köper du leksaker utanför EU kan det stå dig dyrt

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 12:50 CET Om du som privatperson köper leksaker från en aktör utanför EU och säljer dem vidare på Blocket eller liknande. Då bör du vara medveten om att det är du som är ansvarig importör och får stå till svars om ett barn blir skadat. Detta ansvar gäller alltså även för […]

Läs mer

Marknadsmeddelande 261/18 – Hoodin AB noteras på Spotlight Stock Market den 7 november 2018

Marknadsmeddelande 261/18 – Hoodin AB noteras på Spotlight Stock Market den 7 november 2018

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 12:51 CET Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Hoodin AB:s aktie är den 7 november 2018. Kortnamnet för aktien är HOODIN. Bolagets aktiekapital är per dags dato: 704 230,05 SEK fördelade på 9 389 734 aktier.  Information om aktien:Kortnamn: HOODIN              Aktienamn: HoodinISIN-kod: SE0011415249Orderboks-ID: 4PE4CFI: ESVUFRFISN: HOODIN/SH  Organisationsnummer: […]

Läs mer

Uppdatering avseende riktad nyemission till Nordic Tech House

Uppdatering avseende riktad nyemission till Nordic Tech House

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 13:00 CET NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 december 2017, har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Nordic Tech House AB (”NTH”) om högst cirka 1,5 MSEK. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att fullgöra bolagets åtagande enligt […]

Läs mer