10 år för Spela Roll!

| 4 februari, 2021 | 0 kommentarer

Uppmärksamhetsveckan Spela Roll! fokuserar på barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Det är ett problem som är vanligare än många tror.

Enligt en rapport som CAN släppte hösten 2019 har 15 procent av alla barn i Sverige påverkats negativt av att ha vuxit upp med minst en förälder som har alkoholproblem.

Mona Örjes är förbundsordförande för Junis, som är en av organisationerna som arrangerar uppmärksamhetsveckan.
– Junis mål är att göra positiv skillnad för barn. Det gör vi dels genom att erbjuda roliga, utvecklande fritidsaktiviteter dit alla barn är välkomna. Vi jobbar också för att fler barn som lever i en familj där någon dricker för mycket får hjälp. Spela Rollveckan är ett fantastiskt tillfälle att nå ut till fler. Runt de allra flesta barn finns många vuxna, och om de vuxna hade lite mer kunskap och ibland också lite mer mod, så skulle många fler barn upptäckas och få stöd, säger Mona Örjes.

Spela Roll äger rum årligen, samma vecka som alla hjärtans dag inträffar. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week under just denna vecka. I år är det tio år sedan den första uppmärksamhetsveckan i Sverige.

– Under uppmärksamhetsveckan vill vi belysa att det går att spela roll för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysing, som samordnar Spela Roll.

– Vi är stolta och glada över det engagemang som finns för frågorna, men det är självklart mycket kvar att göra. Och inte minst behövs det fler som spelar roll, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Under veckan kommer det vara en rad digitala aktiviteter som riktar sig till personer som möter barn och unga ideellt eller på jobbet, ansvarar för verksamheter för barn eller som bara vill lära sig mer om barns rättigheter och om att stötta. Bland annat blir det seminarier om att arbeta med barnombud i förskola, vuxnas ansvar att lyssna, risk- och skyddsfaktorer och barns egna berättelser om att leva med föräldrars missbruk.

 

Arrangörer av Spela Roll är: Blå Bandet, CAN, Ersta Vändpunkten, Hela Människan, Junis, LP-verksamheten, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Stockholms Läns Nykterhetsförbund, Stiftelsen Trygga barnen, Svenskar och Invandrade Mot Narkotika.

Info om uppmärksamhetsveckan Spela roll! och seminarierna
https://duspelarroll.se/

Röster om Spela roll!
https://duspelarroll.se/roster-om-att-spela-roll/
 

CAN-rapport 185
https://www.can.se/publikationer/hur-manga-barn-vaxer-upp-med-foraldrar-som-har-alkoholproblem/
 

 

Kontakt:
Ida Ömalm Ronvall
0723-714325, [email protected]

Kontakt:
Daniel Carlryd
0723-714317, [email protected]

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *