12 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till ny forskarskola

| 3 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 03, 2017 11:50 CET

Docent Jimmy Jaldemark och lektor Lena-Maria Öberg vid Mittuniversitetet har tillsammans med kollegor från fem andra lärosäten tilldelats knappt 12 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap.

Pengarna är avsedda för en forskarskola med 12 doktorander för digitala teknologier i utbildning (GRADE) mellan åren 2018 och 2021. De deltagande universiteten kommer att samarbeta för att ge kurser baserat på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen.

– Till en början blir det sannolikt en doktorand inom Informatik och en doktorand inom Pedagogik vid Mittuniversitet säger Jimmy Jaldemark, docent vid Mittuniversitetet.

Den långsiktiga ambitionen med GRADE är ett nationellt centrum för forskning om digital teknologi i utbildning med antagning av doktorander vartannat år och ett program för post-doc anställningar.

Forskarskolan passar väl in i det arbete med digitalisering och lärande som pedagogik- och informatikämnena vid Mittuniversitetet utvecklar. Samtidigt kan forskarskolan stärka regionen med kompetensutveckling inom både digitalisering och lärande. Forskarskolan kommer att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt med hög akademisk kvalitet. Vidare har åtta internationella toppforskare knutits till forskarskolan.

Forskarskolan ska utvecklas i samarbete med regionala aktörer inom offentlig och privat sektor.

– För att få ännu bättre utdelning och effekt av GRADE är ett flöde av externt finansierade doktorander mycket viktigt. För vår del kommer det att innebära att vi söker finansiering för två till tre doktorander ytterligare inom ramen för de samverkansavtal som finns mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls, Östersunds samt Härnösands kommuner, säger Jimmy Jaldemark.

Doktoranderna kommer i samråd med Mittuniversitetet och sina arbetsgivare genomföra sina doktorandstudier på hel- eller deltid. De får tillgång till de nätverk och seminarier som genomförs inom ramen för forskarskolan.

– Det gynnar de regionala aktörerna eftersom kunskapen som genereras kommer de medverkande organisationerna tillgodo på ett naturligt sätt, säger Jimmy Jaldemark.

Deltagande lärosäten, förutom Mittuniversitetet, är KTH, Göteborg Universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.

Kontaktperson

Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, Mittuniversitetet

Telefon 010-142 82 88

E-post
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *