14 miljoner kronor till fria musikgrupper

| 2 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 02, 2017 15:39 CET

Vindla String Quartet, Folk’Avant, Svenska Kammarkören, Sara Samantha och 75öre är några fria musikgrupper som får verksamhetsbidrag för 2018. Bidraget syftar till att stärka ett varierat musikutbud av hög kvalitet i Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. 

Totalt får 164 grupper verksamhetsbidrag för nästa år. Dessa grupper är mycket heterogena och innefattar allt från duos till större ensembler. Stora ensembler inom konstmusik, jazz och körmusik får sammanlagt tre miljoner kronor. Av alla de grupper som nu beviljats bidrag får 18 grupper bidrag för första gången. Sisters of Invention, Kristina Issa, The Hanged Man, Folk’Avant och Mount Liberation Unlimited är några av dessa grupper.

När Kulturrådet fattat beslut har hänsyn tagits bland annat till perspektiv som jämställdhet och en mångfald av musikaliska uttryck. Kulturrådet ser positivt på att andelen kvinnor bland grupperna ökat från 35 till 38 procent bland ansökningarna. Det har möjliggjort en något jämnare fördelning av resurser som uppgår till minst 40 procent till det underrepresenterade könet i denna ansökningsomgång. Prioriteringen inom ansökningsomgången har dock varit hård. Många ansökningar håller hög konstnärlig kvalitet men det sammanlagda ansökta beloppet (47 295 802 kr) överstiger vida vad Kulturrådet kan fördela. 

Kulturrådets uppdrag utgår ifrån de kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Ytterligare information

Helene Oljons

Pressansvarig

08 519 264 25

[email protected]

Luciana Marques

Handläggare

08 519 264 66

[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *