#17-72 Företrädesemission i Peckas Naturodlingar AB

| 16 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 16, 2017 15:50 CET

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB (publ) (”Bolaget”) har den 13 november 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 16 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 november 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 november 2017. Avstämningsdag är den 22 november 2017.

För varje (1) aktie, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskurs är 22 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske från och med den 24 november 2017 till och med den 8 december 2017. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 24 november 2017 till och med den 6 december 2017. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 24 november 2017 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att

raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 20 november 2017.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Peckas Naturodlingar TRB

Kortnamn: PEKA MTF TRB

ISIN-kod: SE0010598623

Första dag för handel: 2017-11-24

Sista dag för handel: 2017-12-06

Instrument-ID: 42R9

Antal instrument: 2 200 000

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Peckas Naturodlingar BTB

Kortnamn: PEKA MTF BTB

ISIN-kod: SE0010598649

Första dag för handel: 2017-11-24

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 42RA

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *