#20-54 Företrädesemission i Rentunder Holding AB

| 4 augusti, 2020 | 0 kommentarer

Styrelsen i Rentunder Holding AB (”Bolaget”) beslutade den 9 juli 2020, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 26 juni 2020, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 augusti 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 augusti 2020. Avstämningsdag är den 10 augusti 2020.

Varje aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 0,30 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 13 augusti 2020 till och med den 27 augusti 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 13 augusti 2020 till och med den 25 augusti 2020. Handel med betald tecknad aktie äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 13 augusti 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 6 augusti 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Rentunder Holding TR

Kortnamn: RENT TR

ISIN-kod: SE0014730115

FISN-kod: RENTUNDER/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2020-08-13

Sista dag för handel: 2020-08-25

Instrument-ID: 6UCA

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 18 643 826

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Rentunder Holding BT

Kortnamn: RENT BT

ISIN-kod: SE0014730123

FISN-kod: RENTUNDER/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2020-08-13

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 6UC9

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *