#21-87  Korrigering av sista dag för handel med teckningsoptioner i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB av serie 1 (TO1)

| 28 september, 2021 | 0 kommentarer

Korrigering av Nordic SME:s meddelandeserie #21-52
 

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen upp­går till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för bolagets aktie enligt Nordic SMEs officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 0,85 SEK per aktie och lägst 0,25 SEK per aktie (kvotvärdet). Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 17 september 2021 till och med den 30 september 2021.

För fullständig information om teckningsoptionen hänvisas till Bolagets informationsmemorandum.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding TO1

Kortnamn: SUST TO1

ISIN-kod: SE0015556584

FISN-kod: SUSTAINABL/OPT RTS 20210930

CFI-kod: RSSXXR

Korrigerad sista dag för handel: 2021-09-28  (tidigare: 2021-10-28)

Instrument-ID: 81GR

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *