#21-90 Företrädesemission i Archelon Natural Resources AB

| 30 september, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (nedan ”Bolaget”) har den 28 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj 2021, beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 oktober 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 4 oktober 2021. Avstämningsdag är den 5 oktober 2021.

Varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En (1) unit av serie B innehåller en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B (”Teckningsoption”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,02 kronor per unit, motsvarande 0,02 kronor per aktie. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Aktieägare med aktier av serie A erhåller inga uniträtter i Euroclear men äger företräde att teckna units av serie A. För ytterligare information se memorandum.

Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträtter ska ske under perioden 7 oktober 2021 till och med den 21 oktober 2021. Handel med uniträtter (nedan ”UR”) av serie B kommer äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 7 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Handel med betalda tecknade units (nedan ”BTU”) av serie B äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 7 oktober 2021 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 1 oktober 2021.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B i sammandrag

En (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie. Teckning av aktier i serie B i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B ska ske mellan den 4 maj 2022 till den 18 maj 2022.

Information rörande handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets memorandum.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Archelon Natural Resources URB

Kortnamn: ALONNR URB

ISIN-kod: SE0016843247

FISN-kod: ARCHELONNA/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2021-10-07

Sista dag för handel: 2021-10-18

Instrument-ID: 8J84

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 446 594 540

Marknad: NSME

Segment: NSSE

 

Listningsnamn: Archelon Natural Resources BTUB

Kortnamn: ALONNR BTUB

ISIN-kod:  SE0016843254

FISN-kod: ARCHELONNA/UT 1 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2021-10-07

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 8J85

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *