#22-05  Företrädesemission av aktier i Paynova AB

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen i Paynova AB (nedan ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid bolagsstämma den 5 maj 2022, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 maj 2022. Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2022. Avstämningsdag är den 9 maj 2022.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 4,15 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 11 maj 2022 till och med den 25 maj 2022. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 11 maj 2022 till och med den 20 maj 2022. Handel med betalda tecknade aktier äger rum från och med den 11 maj 2022 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 5 maj 2022.

För fullständig information om emissionen hänvisas till Bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Paynova TR

Kortnamn: PAY TR

ISIN-kod: SE0017858954

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: PAYNOVA/SUBS RTS NL PD

Första dag för handel: 2022-05-11

Sista dag för handel: 2022-05-20

Instrument-ID: 9YUX

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 16 896 802

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: Paynova BT

Kortnamn: PAY BT

ISIN-kod: SE0017858962

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: PAYNOVA/SH

Första dag för handel: 2022-05-11

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande

Instrument-ID: 9YUV

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 16 896 802

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.