#22-35  Komplettering av information gällande företrädesemission i Raytelligence AB

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen för Raytelligence AB (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022, beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 12 maj 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 13 maj 2022. Avstämningsdag är den 16 maj 2022.

För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen en (1) uniträtt. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskursen för varje unit är 2,40 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,60 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske från och med den 18 maj 2022 till och med den 1 juni 2022. Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Nordic SME under perioden från och med 18 maj 2022 till och med 27 maj 2022 Handel i BTU kommer att ske på NGM Nordic SME från den 18 maj 2022 till och med dagen för företrädesemissionens registrering hos bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 12 maj 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i sammandrag:

Innehavare äger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 14 april 2023 till och med den 27 april 2023. Teckningskursen för de aktier som kan tecknas baserat på teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME från och med den 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023 med en rabatt om 30 procent.

Information rörande handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Raytelligence UR

Kortnamn: RAYTL UR

ISIN-kod: SE0017911399

FISN-kod: RAYTELLIGE/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2022-05-18

Sista dag för handel: 2022-05-27

Instrument-ID: A361

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 25 558 597

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Raytelligence BTU

Kortnamn: RAYTL BTU

ISIN-kod: SE0017911407

FISN-kod: RAYTELLIGE/UT 4 AK + 4 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2022-05-18

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: A360

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 8 519 532

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.