#22-51 Företrädesemission i Imsys AB

| 14 juni, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen för Imsys AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 april 2022, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 15 juni 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 juni 2022. Avstämningsdag är den 17 juni 2022.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger rätt att erhålla uniträtter, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen uppgår till 5,60 kr per unit, vilket motsvarar 2,80 kr per aktie.

Teckningsperioden är från och med den 21 juni 2022 till och med den 5 juli 2022. Handel med uniträtter (UR) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 21 juni 2022 till och med den 30 juni 2022. Handel med betalda tecknade units (BTU) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 21 juni 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 15 juni 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3 i sammandrag:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 23 januari 2023 till och med den 3 februari 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 20 januari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 3,50 kr.

Information rörande handel i teckningsoptionerna kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Imsys UR

Kortnamn: IMSYS UR

ISIN-kod: SE0018168270

FISN-kod: IMSYS/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 21 juni 2022

Sista dag för handel: 30 juni 2022

Instrument-ID: AAMU

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 15 464 029

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Imsys BTU

Kortnamn: IMSYS BTU

ISIN-kod: SE0018168288

FISN-kod: IMSYS/UT 2 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 21 juni 2022

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: AAMV

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 7 732 014

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.