#22-60  Observationsnotering av Tectona Capital AB

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Tectona Capital AB (”Tectona” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 30 juni 2022 klockan 23:00 att  Bolaget träffat en överenskommelse om ett s.k. omvänt förvärv genom en fusion mellan Tectona och Cardeon AB efter avyttring av Tectonas befintliga verksamhet. Fusionen kommer att implementeras genom att Cardeon AB absorberas av Tectona. För mer information hänvisas till Tectonas pressmeddelande.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål

för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av

verksamheten eller organisationen att Bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i Tectona Capital AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Tectona Capital B

Kortnamn: TCAB B

ISIN-kod: SE0006877700

FISN-kod: TECTONACAP/SH B

CFI-kod: ESVUFR

Instrument-ID: 4ABN

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt 08-566 390 55

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.