#22-74 Företrädesemission i Zesec of Sweden AB

| 20 september, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen för Zesec of Sweden AB (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 22 september 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 september 2022. Avstämningsdag är den 26 september 2022.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger rätt att erhålla uniträtter, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen uppgår till 5,24 kr per unit, vilket motsvarar 1,31 kr per aktie.

Teckningsperioden är från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022. Handel med uniträtter (UR) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 september 2022 till och med den 10 oktober 2022. Handel med betalda tecknade units (BTU) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 22 september 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3 i sammandrag:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,62 kr.

Information rörande handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Zesec of Sweden UR

Kortnamn: ZESEC UR

ISIN-kod: SE0018690588

FISN-kod: ZESECOFSWE/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 29 september 2022

Sista dag för handel: 10 oktober 2022

Instrument-ID: B755

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 10 201 700

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Zesec of Sweden BTU

Kortnamn: ZESEC BTU

ISIN-kod: SE0018690596

FISN-kod: ZESECOFSWE/UT 4 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 29 september 2022

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: B756

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 5 100 850

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.