ABB moderniserar schweizisk pappersmaskin som modell för energieffektivitet

| 6 september, 2021 | 0 kommentarer
  • Model Group har moderniserat en viktig pappersmaskin med IE4-elmotorer och multidrifter från ABB
  • Den nya utrustningen sparar in 900 000 kWh el om året
  • Produktionstakten har ökat med 12,5 procent med potential för totalt 25 procent

ABB har hjälpt Model Group, en förpackningstillverkare med huvudkontor i Schweiz, att modernisera en av sina viktigaste pappersmaskiner med energieffektiva motorer och toppmoderna frekvensomriktare för variabelt vridmoment (VSD). Resultatet är ökad produktivitet och tillförlitlighet, tillsammans med en minskning av energiförbrukningen på upp till 900 000 kilowattimmar (kWh) om året – vilket motsvarar 200 schweiziska hushåll på fyra personer, och förväntas återbetala sig inom mindre än fem år.

Model Group utvecklar, tillverkar och levererar högkvalitativa förpackningar gjorda av solid kartong och wellpapp, från enkla transportförpackningar till eleganta choklad- och parfymaskar. Vid anläggningen i Weinfelden i Schweiz driver Model Group två pappersmaskiner, vilka är nästan 80 meter långa. Maskinerna drivs av dussintals elmotorer och arbetar dygnet runt, sju dagar i veckan för att tillverka det papper som används inom hela koncernen för att göra cirka 1 500 miljoner kvadratmeter wellpapp om året.

Papperstillverkningen är energiintensiv, så när den andra pappersmaskinen i Weinfelden närmade sig slutet av sin livslängd var Model Group angelägna att utforska uppgraderingsalternativ som kunde öka energieffektiviteten.

Philipp Lenhard, teknisk chef vid anläggningen, säger: ”Återvinning och energieffektiv produktion har högsta prioritet för oss, ur såväl ett ekologiskt som ekonomiskt hänseende. Denna prioritet gällde för förnyelsen av drivsystemen för pappersmaskin två. Frekvensomriktarna med variabelt vridmoment var äldre modeller som led av brist på reservdelar, medan motorerna var från 1991 och krävde en omfattande översyn.”

”Vi blev imponerade av den uppgraderingsväg som ABB:s experter föreslog, och som skulle göra det möjligt att montera nya motorer och frekvensomriktare. På så sätt undvek vi kostnaderna för att se över de befintliga motorerna, samtidigt som vi drog nytta av statliga bidrag för att förbättra energieffektiviteten.”  Moderniseringsprojektet planerades runt att Model Group sommarstängde i sex dagar under 2019 och 2020. Den nya utrustningen levererades till anläggningen, redo för snabb installation och driftsättning.

Under 2019 ersattes omriktarna för variabelt vridmoment med de senaste ABB ACS880-multidrifterna. Under 2020 ersattes sedan totalt 36 elmotorer med ABB IE4-motorer – den mest energieffektiva klassificeringen för växelströmsinduktionsmotorer.

Philipp Lenhard fortsätter: ”ABB IE4-motorerna gjorde att vi fick tillgång till schweizisk statlig finansiering för projektet som inte varit tillgänglig om vi använt IE3-motorer. Bidraget täckte cirka 32 procent av vår totala investering. I praktiken betalade den förbättrade effektiviteten för motorerna redan från början.”

Leveransen och driftsättningen gick precis enligt planerna och pappersmaskin två kunde starta igen i augusti 2020, tystare och mer ekonomisk än tidigare. Medan Model Groups beräkningar visar att de energieffektiva motorerna och drivenheterna sparar upp till 900 000 kWh om året finns det andra viktiga fördelar.

Tidigare gick den 2,5 meter breda pappersbanan genom maskinen med cirka 800 meter per minut. Nu går den i 900 meter per minut – en stor ökning av produktiviteten. Dessutom kommer de nya omriktarlösningarna i förlängningen att göra att maskinen kan köras i en kilometer per minut när andra uppgraderingar har utförts. Motorhastigheten har också minskats från 1 500 till 1 000 rpm, något som gjort det möjligt att optimera eller eliminera utväxlingar och därigenom minska friktionen avsevärt.

Slutresultatet är ökad produktionstakt, betydande energibesparingar och en förutsedd avkastning på investeringen inom mindre än fem år.

Stefan Floeck, Division President för IEC-lågspänningsmotorer på ABB Motion, säger: ”Framgången för det här projektet för Model Group är en perfekt illustration av hur energieffektivitet inte är en extra kostnad för verksamheten. Istället bidrar modernisering med de senaste energieffektiva motorerna och frekvensomriktarna direkt till förbättrade resultat och hjälper dessutom till att minska koldioxidutsläpp.”

Läs mer om ABB:s möjligheter inom massa och papper: https://new.abb.com/drives/segments/pulp-and-paper

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

ABB Motion håller världen igång – och sparar energi varje dag. Vi förnyar och flyttar fram gränserna för tekniken för att möjliggöra en framtid med lägre utsläpp för kunder, branscher och samhällen. Med våra digitalt aktiverade enheter, motorer och tjänster får våra kunder och partner bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi erbjuder en kombination av domänexpertis och teknik för att leverera den optimala drivenhets- och motorlösningen för många olika tillämpningar inom alla industrisegment. Tack vare vår globala närvaro finns vi alltid i närheten för att betjäna våra kunder. Vi bygger vidare på över 130 års samlad erfarenhet inom elförsörjning för att lära oss och bli bättre varje dag.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 6 september 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *