Abelco Investment Group leder en bryggfinansiering för att accelerera tillväxten i portföljbolaget Fatberry

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Abelco Investment Groups (”Abelco”) Insurtech bolag Fatberry Sdn Bhd (”Fatberry”) visar en fortsatt hög tillväxt. Då bolaget senaste veckan återigen slog sitt försäljningsrekord ser Abelco nu över finansieringsmöjligheterna och investeringsmöjligheterna i bolaget, detta för att skapa och accelerera den expansiva tillväxten i Fatberry. Abelco har nu avtalat med ytterligare en storägare om att tillsammans finansiera en snabbare tillväxt i bolaget.  

Fatberry har i veckan slagit sitt dagliga försäljningsrekord där bolaget sålde försäkringsprodukter till ett värde för mer än 180 tkr på en dag. Detta är i linje med den snabba tillväxten som Fatberrys ledning fortsätter att se i bolaget och marknaden. Fatberry har även nyligen slagit sitt dagliga rekord i antalet besökare som använt sig av webbplatsen i sökandet av försäkringsprodukter. Fatberry siktar nu på att ha mer än 200 000 besökare per månad till sin webbplats i slutet av september, vilket skulle göra den till en av de mest besökta webbplatserna för digital försäkringsförsäljning i Sydostasien.

Fatberry överser samtidigt sina finansieringsmöjligheter samt marknadsvärde, och för att bibehålla och accelerera den expansiva tillväxten har Abelco nu med ytterligare en större ägare avtalat om en bryggfinansiering av totalt USD 0,25 M, där Abelco kommer att finansiera bolaget med ca USD 0,2 M

”När bolaget nu visar en sådan tillväxt är det viktigt att vi som storägare kan vara med och bidra, i stället för att bolaget skall lägga energi och resurser på att finansiera tillväxten kan vi i Abelco vara med och bidra. Detta så ledningen och teamet kan använda resurserna för att bidra till att ytterligare accelerera tillväxten. Abelco var den ledande investeraren i senaste emissionen, där Fatberry hade en värdering av totalt ca 18 Mkr, vi ser nu en signifikant ökning av detta värde.Johan Rooth – VD, Abelco Investment Group

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26-08-2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *