Abelco Investment Group uppdaterar informationen kring portföljbolaget iSecrets AB samt utestående konvertibellån

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) vill informera marknaden genom en uppdatering av portföljbolaget iSecrets AB (”iSecrets” eller ”Bolaget”).

iSecrets har gjort stora framsteg under året 2020 där bolaget vänder till vinst och nu presenterat ett preliminärt resultat för året 2020 på 0,5 Msek. De investeringar och utvecklingsområden som genomförts har ökat intäkterna med 47% (13,4 Msek 2019 jmf 19,8 Msek 2020*) där ledningen har fullt fokus på 2021 och framåt.

iSecrets har under året 2020 renodlat sin affär och utvecklat sin försäljning mot olika marknadsplatser och genomfört investeringar i sin teknikutveckling av större karaktär. Affärsutvecklingen och investeringarna har som syfte att etablera sin B2B lösning till större e-handlare och samarbetspartners. Förbättringarna i den tekniska plattformen gör att bolaget nu kan hantera större mängder digitala produkter och driva trafik genom sitt ”print-on-demand” system.

Bolaget kommunicerade även under 2020 ett större avtal med en ledande marknadsplats inom branschen, som av motpart estimerades innefatta en enskild omsättning på mellan 20 – 40 M på årsbasis. Integrationen har dock ej fullt ut genomförts och iSecrets har ännu inte fått den positiva hävstångseffekt som förväntades. Integrationen beräknas vara helt klar under första kvartalet 2021 och ledningen har fullt fokus på implementeringen samt fortsatta integrationer med ytterligare partners.

Utvecklingskostnaderna har belastat resultatet för 2020 och anses vara kritiskt för skalbarheten och bolaget kan därmed upprätthålla nästan 3M produkter gentemot flertalet plattformar parallellt.

Konvertibellån

Som tidigare kommunicerats har Abelco ett utstående konvertibellån till iSecrets och vid årets slut valde Abelco att förlänga lånet i god anda, och därmed invänta integrationernas effekt.

”Det är glädjande att se att investeringarna ger resultat med positivt rörelseresultat även om man inte hållit tidslinjen med integrationen av det nya avtalet. Vi kan se att ledningen på bolaget fortsätter att arbeta framåt med nya satsningar och kan då addera initiativ i Abelcos fokus på e-handel generellt. Det bör dock noteras att vi ser ökat substansvärde genom iSecrets men att ytterligare volym och lönsamhet i e-handelsvertikalen behöver tillkomma för eventuella framtida noteringar eller för att uppnå industriell avyttring. Bolaget behöver nu bevisa affärsmodellen och att det nya avtalet kan öka tillväxten ytterligare under 2021– Johan Rooth, VD Abelco Investment Group

* iSecrets ingår ej i Abelcos koncernredovisning

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05-02-2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *