Absolicon Solar Collector AB: Kommuniké från årsstämman 2021-05-12

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

Absolicons bolagsstämma samlade en liten skara aktieägare på plats men webbsändes också. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Alla beslut var enhälliga.

Årsstämman websändes och aktieägare hade möjlighet att delta via ombud på plats i Härnösand vilket dock ingen utnyttjade. Vd Joakim Byström öppnade stämman.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

  • Ida Skogström valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 436 049 aktier (21,8 %) av totalt 1 998 650 aktier representerade.
  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.
  • Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Malte Frisk till styrelseordförande (omval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson (omval), Olle Olsson (omval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor
  • Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning” enligt kallelse.

Alla beslut var enhälliga.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: [email protected]
tel: 0611-557000

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *