AcouSort expanderar sin verksamhet inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag

| 14 november, 2022 | 0 kommentarer

Cellterapi är ett område där AcouSort ser stor potential för bolagets teknologi. Initialt avser AcouSort att möjliggöra automatisering av cellterapiberedning med bolagets AcouWash-teknik. I ett andra steg är ambitionen att öka tillgängligheten till cellterapibehandlingar genom minskade produktionskostnader. Som ett led i denna strävan har AcouSort ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapiområdet.

Det initiala syftet med samarbetet är att visa hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för industriell användning och integreras som OEM-komponenter i partnerbolagets kommande cellterapiprodukter och instrument. Detta första samarbetsprojekt genererar intäkter på 150 000 euro till AcouSort under 2022.  Det industriella samarbetet följer på en tvåårsperiod där AcouSort har varit involverat i akademiska projekt med liknande ambitioner att utveckla cellterapilösningar för kliniskt bruk.

 

”Cellterapi är tillsammans med klinisk diagnostik ett fokusområde för AcouSort. Vi har tidigare framgångsrikt samarbetat med ledande akademiska partners och det industriella samarbete vi nu har ingått markerar början på nästa steg i vårt arbete att utveckla en attraktiv och skalbar cellterapiplattform som kan användas i klinisk miljö. Det hela är väldigt spännande.”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 klockan 8.30.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, vd
Telefon: +45 2045 0854

E-post: [email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *