AcouSorts och Werfens gemensamma patentansökan har erhållit nationellt godkännande i USA

| 4 augusti, 2022 | 0 kommentarer

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”, ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets och dess samarbetspartner Werfens (”Werfen”) (tidigare Instrumentation Laboratory Company) amerikanska patentansökan erhöll nationellt godkännande i USA den 3 augusti 2022. Den ursprungliga internationella ansökan blev enligt regelverket för PCT offentliggjord i databasen efter den 7 april 2018. Patentansökan avser en akustofluidik-teknologi som separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska metoder. Teknologin som patentansökan avser är framtagen i samarbete mellan AcouSort och Werfen. Samarbetet har resulterat i att Werfen använder AcouSorts akustofluidik-teknologi i nästa generation av en av deras kliniska diagnostikinstrument.

Om den gemensamma patentansökan

AcouSort och Werfen lämnade den 7 oktober 2016 in en gemensam patentansökan med titeln ”Method and system for optical or electrical measurements in disperse fluids” med ansökningsnummer PCT/EP2017/075681. Patentansökan avser en teknologi som med hjälp av ultraljud i en mikrokanal separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska mätmetoder. Teknologin i patentansökan är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och Werfen och patentansökan inkluderar uppfinnare från båda bolagen. Det nu erhållna nationella patentet i USA gäller i 20 år från tidpunkten för den internationella ansökan, dvs till oktober 2037.

VD Torsten Freltoft kommenterar

”Werfen har implementerat vår gemensamma teknologi i nästa generation av en av deras produktfamiljer och under hösten 2021 lanserade AcouSort den nya produkten AcouPlasmaOptical baserat på patentet. Det nationella godkännande vi och Werfen nu erhållit i USA betyder mycket för vårt fortsatta samarbete och stärker skyddet för våra respektive kommersiella aktiviteter på ett betydande sätt.”

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD

Telefon: +45 2045 0854

E-post: [email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.