AFA Försäkring presenterar statistik för riksdagens arbetsmarknadsutskott

| 3 december, 2019 | 0 kommentarer

Idag gästade representanter för AFA Försäkring riksdagens arbetsmarknadsutskott för att dela med sig av den senaste statistiken ur den årliga rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, 2019”.

Anna Weigelt analyschef p AFA Frskring
Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring. Foto: Adam Fredholm.

– Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa. Riksdagens arbetsmarknadsutskott visade intresse för vår senaste stora rapport och bjöd in oss att göra en presentation av den för deras ledamöter, säger Anna Weigelt chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas med 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar, säger Anna Weigelt.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i bland annat den rapport som presenterades för riksdagens arbetsmarknadsutskott: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, 2019. Förutom denna större rapport tar AFA Försäkring även fram flera ämnesspecifika, något mindre statistikrapporter varje år.

– AFA Försäkring arbetar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Och förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar 4,7 miljoner människor, så arbetar vi även med att ta fram statistik som denna, bland annat för att ge underlag för förebyggande insatser. Genom olika förebyggande projekt och stöd till forskning inom arbetsmiljö och hälsa, vill vi bidra till att människor inte skadar sig på jobbet eller blir sjuka på grund av arbetet, säger Anna Weigelt.

– Presentationen för riksdagens arbetsmarknadsutskott gav ledamöterna ökad kännedom om viktig statistik som bygger på godkända ärenden i vår skadedatabas. De fick även möjlighet att ställa frågor till vår chef för analysavdelningen, Anna Weigelt, som presenterade rapporten, säger Linda Harling, presskommunikatör på AFA Försäkring.

Mer information
Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades för riksdagens arbetsmarknadsutskott går att ladda ner här: https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter/2019/f7060_arbetsskaderapport_2019.pdf

Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35,
[email protected]

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, [email protected]

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *