Connect with us

Marknadsnyheter

Affibody meddelar att ytterligare positiva fas 2-data för izokibep i patienter med psoriasisartrit (PsA) kommer att presenteras på kongressen American College of Rheumatology (ACR) Convergence 2022

Published

on

• Podium presentation av fas 2 PsA för izokibep kommer göras 13 november, 2022, under en session mellan kl. 15:00-16:30 (EST) / 21:00-22:30 (CET).

• Statistiskt signifikant och kliniskt relevant minskning av sjukdomsaktivitet mätt med flera olika mätmetoder, inklusive DAS28-CRP, DAPSA och MDA.

• Förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion, mätt med Psoriatic Arthritis Impact of Disease Questionnaire och dess underdomäner, samt SF-36 och Health Assessment Questionnaire.

Solna, 8 november 2022. Affibody tillkännager idag att ytterligare positiva data från en fas 2-studie av izokibep i psoriasisartrit (PsA) kommer att presenteras vid ACR Convergence 2022, 10-14 november, 2022, Philadelphia, USA.

Izokibep är en unik interleukin 17A-hämmare som är utvecklad för att övervinna de begränsningar som finns med monoklonala antikroppar. Tack vare en hög bindningsstyrka och liten molekylstorlek möjliggörs att patienter kan tillföras höga nivåer av läkemedlet redan efter en enda subkutan injektion. För att uppnå samma koncentration med monoklonala antikroppar krävs intravenös  administrering (IV).

”De data som presenterats på ACR bygger vidare på de starka resultat som presenterades på EULAR vilka tillsammans visar att izokibep har effekt i toppklass på symtom från leder och hud såväl som på svårbehandlade tillstånd som entesit. Detta minimerar den totala sjukdomsbördan samt förbättrar livskvaliteten för patienter, vilket är vårt yttersta mål”, säger David Bejker, VD för Affibody. Dessa resultat är ett exempel på hur vi nyttjar vår unika och egenutvecklade teknologiplattform fullt ut för att strategiskt identifiera indikationer och målproteiner där vi kan skapa differentierade produkter som kan förbättra patienters liv. Det är också ett bevis på vår förmåga att designa och utföra kliniska studier som bekräftar dessa fördelar. Sammantaget bådar detta gott för den framtida utvecklingen av vårt företag”

Data som kommer att presenteras vid ACR Convergence 2022 visar förbättringar i toppklass i alla viktiga uttryck av PsA, inklusive artrit, psoriasis, daktylit och nagelpsoriasis. Detta kompletterar de data som rapporterades i juni i år vid 2022 års European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) Congress och som visade på en differentierad effekt på entesit. De kliniska förbättringarna av dessa svårbehandlade delar av sjukdomen, tillsammans med konsistenta, kliniskt relevanta och statistiskt signifikanta förbättringar av sjukdomsaktiviteten mätt med ACR50, PASI75, DAS-28, Minimal Disease Activity och DAPSA, ledde till förutsägbara och viktiga förbättringar i patientrapporterad livskvalitet (QoL), som mättes med SF-36, HAQ-DI och det PsA-specifika validerade instrumentet PsAID. Förbättringarna sågs på alla områden, inklusive smärta, sömnstörningar, fysisk funktion och coping.

De patienter som hade de största förbättringarna i kliniska effektmått hade de största förbättringarna av hälsorelaterad livskvalitet, inklusive förbättringar i var och en av de individuella underskalorna av PsAID.

Data som kommer att presenteras på ACR Convergence 2022

Podium presentation

“Achievement of Different Treatment Targets with Izokibep Demonstrates Efficacy Benefits in Patients with Active Psoriatic Arthritis: Results from a 16-Week Randomized, Placebo-Controlled Phase 2 Clinical Trial” kommer att presenteras av Frank Behrens, M.D., chef för Centre of Innovative Diagnostics and Therapeutics Rheumatology/Immunology vid Goethe-universitetet i Frankfurt, Tyskland och en av grundarna av gruppen för forskning och utvärdering av psoriasis och psoriasisartrit (GRAPPA) den 13 november, 2022.

Mer information om studien och presentationen finns här på ACR Convergence 2022 hemsida med referens Abstract 1597.

Poster presentationer

“Izokibep, a Novel IL-17A Inhibitor, Improves Patient-reported Outcomes – 16 Week Results from a Placebo-controlled Phase 2 Study in Patients with Active Psoriatic Arthritis” –  denna presentation har spelats in och publicerats på ACRs hemsida av Peter Taylor, M.D., Ph.D., FRCP, Norman Collison Professor of Musculoskeletal Sciences vid University of Oxford och Director of Clinical Sciences vid Botnar Research Centre, Nuffield Department of Orthopedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences och ordförande för NOCRI Translational Research Partnership. Denna presentation är del av de utvalda “Ignite”-postrarna och kommer presenteras den 12 november, 2022.

Mer information om studien och presentationen finns här på ACR Convergence 2022 hemsida med referens Abstract 0199.

“Izokibep Demonstrates Clinically Relevant Efficacy Benefits on Enthesitis, Dactylitis and Nail Outcomes in Active PsA Patients: A 16-Week Randomized, Placebo-controlled Trial” – denna presentation har spelats in och publicerats på ACRs hemsida av Kurt de Vlam, M.D., Ph.D., Professor, Division of Rheumatology, University Hospitals Leuven, Belgium. Denna presentation är del av de utvalda “Ignite”-postrarna och kommer presenteras den 14 november, 2022.

Mer information om studien och presentationen finns här på ACR Convergence 2022 hemsida med referens 2151.

Entesitmöte med experter

Dessutom är Affibodys partner ACELYRIN Inc. värd för ett separat möte, ”Enthesitis: The Patient Journey in PsA and AxSpA”, som för samman världsledande reumatologer och patienter för att diskutera de försvagande effekterna av entesit. Detta möte kommer att belysa patientens behov av bättre behandlingsalternativ för att minska lidandet i samband med psoriasisartrit och axiell spondylartrit. En repris kommer att finnas tillgänglig på deras hemsida www.acelyrin.com efter slutet av ACR Convergence 2022-mötet.

Om psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är ett kroniskt, immunmedierat inflammatoriskt muskuloskeletalt sjukdomstillstånd som påverkar perifera leder, huden (med psoriasis), naglarna och, hos cirka 30 procent av de drabbade, ryggraden. Om tillståndet lämnas obehandlat leder PsA till kronisk ledsmärta, svullnad och skador med risk för permanent funktionsnedsättning. Den underliggande anledningen till psoriasisartrit tillskrivs främst proinflammatoriska T-hjälparceller (Th-17) som kan orsaka en överproduktion av IL-17-, IL-23- och TNF-cytokiner.

Om izokibep

Izokibep har till dags dato adminstrerats till mer än 300 patienter där många behandlats upp till tre år. Izokibep är ett litet interleukin-17A-hämmande (IL-17A) terapeutisk protein som har utvecklats för att övervinna begränsningarna med monoklonala antikroppar. På grund av dess höga bindningsstyrka och låga molekylära storlek når izokibep höga exponeringsnivåer i kroppen efter en enstaka subkutan injektion, jämfört med monoklonala antikroppar där administration genom infusion vanligen krävs för att nå motsvarande nivåer. Vidare möjliggör izokibeps ringa storlek – en tiondel av en monoklonal antikropp – att den når målvävnaden som vanligen är otillgänglig för de mycket större monoklonala antikropparna.

Izokibep utvecklas i samarbete med Inmagene Biopharmaceuticals Co. Ltd. och ACELYRIN Inc. Affibody har behållit marknadsföringsrättigheterna för de nordiska länderna

Om Affibody

Affibody är ett kliniskt bioteknikföretag med en bred projektportfölj med fokus på att utveckla nästa generations innovativa bi- och multispecifika biologiska läkemedel baserade på den unika patentskyddade teknologiplattformen: Affibody®-molekyler och Albumod®.

Affibody AB är ett innehav i Patricia Industries.

Mer information finns tillgänglig på www.affibody.com.

Disclaimer

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden. Även om Affibody anser att prognoserna bygger på rimliga antaganden kan dessa framåtriktade uttalanden utmanas av ett antal risker och osäkerheter, så att de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från sådana som förutsetts i framåtblickande uttalanden.

Kontakt

Affibody AB

  David Bejker, VD                  +46 706 454 948

  Camilla Danell, CFO                                +46 761 148 910

Affibody IR

Affibody Media

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Zoomability har skrivit avtal med GoToMarketUSA

Published

on

By

Ett avtal har idag skrivits på mellan Zoomability och GoToMarketUSA gällande utvecklingen av den amerikanska marknaden. Arbetet kommer att starta omgående för att inte spilla någon tid.

Sedan 2015 har Zoomability haft ett dotterbolag i USA, Zoomability Inc, men omständigheter under slutet av 2016 har gjorde att vi inte kunde fortsätta satsningen med full kraft. När vi sedan skulle initiera en ny satsning i slutet av 2019, genom ett avtal med McCabe Outdoor Mobility, kom coronapandemin några månader senare och begränsade våra möjligheter. Trots en kraftig minskning av försäljningen sedan toppåren 2014-2015 är USA det land vi sålt flest Zoom Uphill genom åren, och även under 2022. Det är också världens största marknad för mobilitetsprodukter.

Genom avtalet med GoToMarketUSA kommer vi nu få en partner som kan hjälpa oss att återta det vi förlorar och växa starkt kommande år. Deras huvuduppgift är att rekrytera nya återförsäljare och stötta McCabe Outdoor Mobility.

Bara i Kalifornien, där GoToMarketUSA ska börja fokusera, finns uppåt 100 potentiella återförsäljare och i hela USA räknar vi med ett tusental. Till det kommer alla de välgörenhetsfonder, likt Independence Fund, som varit Zoomabilitys största kund tidigare, och köpt in flera hundra Zoom Uphill genom åren.               

Vårt dotterbolag Zoomability Inc kommer också under nästa år anställa en person till för att på plats koordinera verksamheten och utveckla den vidare. Idag har vi ett logistikcenter i Miami som också sköter service/support för Nordamerika.

GoToMarketUSA är en organisation som hjälper europeiska bolag att komma in på den amerikanska marknaden, och som sedan 2008 hjälpt över 50 företag. Deras expertis ligger i att få företag att växa genom strategiskt marknadsarbete, men också vara ”boots on the ground” tills deras kunder byggt upp sin egen verksamhet. Grundaren Torbjörn Tilläng har svenska rötter och har tidigare arbetat som managementkonsult för en rad större svenska bolag innan han flyttade över till Kalifornien, söder om Los Angeles.

”Vi är mycket motiverade av att se banbrytande och innovativa företag lyckas. Detta beror troligen på att vi är uppvuxna i Skandinavien där teknik och innovation är en stor del av samhället”, säger Torbjörn Tilläng och fortsätter, ”även om teknologin är viktig så är det än viktigare att tydligt kunna kommunicera den kundnytta produkten ger.”

Och Pehr-Johan Fager påpekar; ”För att snabbare kunna expandera på USA-marknaden är det viktigt att samarbeta med personer som förstår den kundnytta Zoomen bidrar med och aktivt kunna rekrytera nya återförsäljare. Det möjliggör i sin tur att potentiella kunder lättare kan få uppleva en Zoom, och därmed ta beslutet att skaffa en. Med det starka team som GoToMarketUSA satt ihop för att genomföra detta har vi stora möjligheter att lyckas.”  

GoToMarketUSA kommer att börja sin bearbetning i Kalifornien och samtidigt samarbeta med vår Ohio baserade distributör McCabe Outdoor Mobility och vårt logistikcentrum i Miami. Avtalet sträcker sig 10 månader framåt i tiden och kan sedan förlängas.

Läs mer om GoToMarketUSA här.

För mer information Kontakta
VD Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med negativa utsikter – Brookfieldaffären borde ha positiv effekt

Published

on

By

S&P Global Ratings (”S&P”) har idag bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB- med negativa utsikter. Några kommentarer från S&P:s betyg:

– Vi tror att transaktionen, om den förverkligas som förväntat, bör ha en positiv inverkan på SBB:s bruttosoliditetsgrader och likviditetsposition, eftersom bolaget kommer att använda kontanta intäkter för att betala tillbaka skulder under de kommande 12-24 månaderna.

– Ändå är vi medvetna om de rådande utmanande förhållandena på fastighetsmarknaderna och SBB:s förhöjda hävstångseffekt från och med tredje kvartalet 2022, trots alla transaktioner som bolaget annonserat under de senaste månaderna före detta tillkännagivande.

– De negativa utsikterna indikerar att vi kan sänka betygen inom 12 månader om SBB misslyckas med att uppnå sina kreditnyckeltal, vilket gör att vår justerade skuldsättningsgrad plus eget kapital förblir på 60 procent eller högre eller att EBITDA-räntetäckningen faller under 2,4x under en längre period.

– Vi fortsätter att införliva en justering nedåt från BBB basratingbetyget, med tanke på SBB:s förhöjda tillgångsrotation, vilket har resulterat i viss volatilitet i kreditnyckeltalen under de senaste månaderna och tillfört komplexitet till den övergripande företagsstrukturen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.