Aktierelaterade incitamentsprogram 2022/2025 A och incitamentsprogram 2022/2025 B

| 11 juli, 2022 | 0 kommentarer

Årsstämman den 25 maj 2022 i Speqta AB (publ) (”Bolaget” eller ”Speqta”) beslutade att införa incitamentsprogram 2022/2025 A som riktas till vissa valda styrelseledamöter och som omfattar högst 70 000 teckningsoptioner samt incitamentsprogram 2022/2025 B som riktas till nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen, andra ledningspersoner och nyckelpersoner och som omfattar högst 210 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogram 2022/2025 A har fulltecknats. I incitamentsprogram 2022/2025 B har samtliga teckningsoptioner tecknats av Bolaget som i sin tur överlåtit totalt 191 000 teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Resterande teckningsoptioner kvarstår hos Speqta och en del av dessa teckningsoptioner kan komma att överlåtas till framtida nyckelpersoner. 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Speqta till en teckningskurs om 15,55 kronor, motsvarande 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 20 juni 2022 till och med den 1 juli 2022 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för aktien i BolagetTeckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 9 juli 2025 till och med den 9 oktober 2025.

För ytterligare information om de fullständiga villkoren se pressmeddelanden från den 21 april 2022 samt den 25 maj 2022 som återfinns på Bolagets hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 11 juli 2022 klockan 14.00  CEST.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

www.speqta.com

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.