Alelion Energy Systems tecknar avtal med Huddig AB om utveckling av högspänningsbatterier för anläggningsmaskiner

| 16 december, 2019 | 0 kommentarer

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig AB om utveckling av högspänningsbatterier. Batterierna är av hybridtyp och skall användas för att ta fram en hybridversion av Huddigs grävlastare, ”TIGON”. Ordern, som omfattar utvecklingsarbete samt framtagandet av ett första prototypbatteri, beräknas levereras under det andra kvartalet 2020 och är sammanlagt värd ca MSEK 1,8.

Huddig AB är marknadsledande inom grävlastare i Sverige och har tillverkat mer än 10 000 maskiner sedan starten 1959. Genom samarbetet med Alelion Energy Systems avser företaget att ta fram en hybridversion av bolagets storsäljande grävlastare. Hybridgrävlastaren kommer att få en drivlina som kombinerar en förbränningsmotor med flera elmotorer som försörjs av ett litiumjonbatteri.

För Alelion innebär ordern ett första insteg på anläggningsmaskinsmarknaden. Företaget har sedan ett drygt år tillbaka ökat sina satsningar inom specialfordonssegmentet som kännetecknas av mer avancerade och kundanpassade batterilösningar. I takt med den ökande uppmärksamheten kring klimatpåverkande och hälsovådliga utsläpp har allt fler tillverkare av specialfordon börjat undersöka möjligheterna till en elektrifiering med hjälp av litiumjonteknologin.

”Vår långa erfarenhet av litiumjonteknologin och vår höga tekniska kompetens ger oss goda möjligheter att ta fram den typ av specialanpassade högspänningsbatterier som det oftast handlar om inom segmentet specialfordon”, säger Åsa Nordström, tf vd för Alelion Energy Systems. ”Det här är ett segment där efterfrågan på litiumjonbatterier växer i takt med ökande miljökrav.”

”Vi ser fram emot att samarbeta med Alelion Energy Systems i framtagandet av ett litiumjonbatteri för vår fullhybridiserade grävlastare, Tigon. Deras erfarenhet inom utveckling och tillverkning av batterier för fordonssidan är ett bra komplement till vår kompetens inom utveckling av avancerade entreprenadmaskiner. Efterfrågan på hybridmaskiner inom entreprenad förväntas öka kraftigt för att minimera emissioner och buller, inte minst i känsliga omgivningar och stadsmiljöer”, säger Lars Lindahl, vd för Huddig.  

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Nordström t f vd
Alelion Energy Systems AB                               
0702-901858

Lars Lindahl
Huddig AB                                  
070-6004441

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 08:30 CET.

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och bolagsbeskrivning: https://www.alelion.com/sv/investerare

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har under 2019 öppnat Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

 

 

Tillförordnad VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: [email protected]

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

[email protected]

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *