Allt viktigare med kompetensutveckling i coronatider

| 8 april, 2021 | 0 kommentarer

Kompetensutveckling blir allt viktigare för att säkra anställningsbarheten i coronatider. Enligt Finansförbundets rapport får sex av tio det via jobbet. Samtidigt ser arbetsgivare behov av ”mjuk” kompetens hos medarbetare.

– Rätt kompetens rustar de anställda för att klara av jobbet både nu och i framtiden. För företagen innebär det också bättre möjligheter att möta den teknikutveckling som sker. Det är särskilt viktigt i dessa tider, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.  

Förra året ökade arbetslösheten till 8,3 procent, enligt statistiska centralbyrån. Anställda inom bank- och finansbranschen har klarat sig bättre än många andra, men kraven är fortsatt höga. 

Det ökar behovet av kompetensutveckling, något som sex av tio får på jobbet, enligt Finansförbundets senaste undersökning gjord 2019.  – Där kan man se en positiv tendens att allt fler får kompetensutveckling. Det är viktigt för att kunna behålla anställningsbarheten i en väldigt dynamisk bransch, säger Marie Löök Birgersson på Finansförbundet, som sammanställt undersökningen.  

”Lätt att hoppa över kompetensutvecklingen”
Den som omfattas av kollektivavtal har rätt att kompetensutveckla sig på arbetstid. Det kan handla om digitala kurser, licenseringar och annat. En rapport från Unionen visar dock att färre tjänstemän fått fortbildning 2020, trots att arbetsgivarna efterfrågar nya kvalifikationer. Anledningar tros vara inställda utbildningar och ett pressat läge på jobbet.

– Det blir lätt att man hoppar över kompetensutvecklingen för att de övriga arbetsuppgifterna är många, säger Marie Löök Birgersson.

Swedbank: ”Den enskilda har ansvar”
På Swedbank har man jobbat aktivt med att göra lärande tillgängligt för alla. Men mycket av ansvaret ligger hos den enskilda medarbetaren, säger Pernilla Lyander, chef för Swedbank Academy. 

– Vi har ett stort förtroende för, och även en förväntansbild på att våra medarbetare driver sin egen utveckling genom ett starkt självledarskap.

Andra värden efter pandemin
Finansförbundets undersökning visar att en av fyra använder fritiden till att kompetensutveckla sig. Merparten är kvinnor. Det gör utbildning till en rättvisefråga, menar Marie Löök Birgersson.

– Det är viktigt att arbetsgivaren säkerställer att utbildning sker på arbetstid, säger hon.

Att vara eftertraktad på arbetsmarknaden behöver dock inte alltid handla om kurser eller diplom. På Swedbank har den digitala omställningen visat behovet av andra kvalifikationer. Så kallade mjuka kompetenser har blivit viktigare.

– Det kan vara hur man jobbar effektivt, hur man får till ett bra samarbete och hur man stärker team-känslan när man bara träffas online. Men också hur man kan hantera sitt eget välmående och balansen mellan arbete och fritid, säger Pernilla Lyander på Swedbank.  

Mer från Finansförbundets undersökning:  

  • Var tredje svarande känner oro för sin framtida anställningstrygghet.  
  • Fyra av tio får mindre än en timmes kompetensutveckling per månad. 
  • En av fyra använder fritiden till kompetensutveckling.  
  • 13 procent fler får kompetensutveckling om det finns fackliga representanter på arbetsplatsen.  

Läs mer: Kompetensutveckling ökar tryggheten – Finansförbundet (finansforbundet.se)

Läs mer: ”Kompetensutveckling är en förutsättning för att fortsätta vara anställningsbar” (film från youtube där Ulrika pratar om vikten av kompetensutveckling) Filmer – Finansförbundet (finansforbundet.se)

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *