Amhult 2; Månadsrapport september, 09-2021

| 30 september, 2021 | 0 kommentarer

September månad har främst ägnats åt hederligt vardagsarbete. 

Gällande Kvarter India är vi nu i slutfasen av detta projekt. På arbetsplatsen har vi idag 21 medarbetare och i uppgång A och B pågår städning och kompletteringar. I uppgång C, D och E pågår städning och åtgärdande av besiktningsanmärkningar. I garageplan pågår bland annat isolering av undertak, installationer och målning. De första inflyttningarna sker i uppgångarna F, E och D med start den 26 oktober. Totalt flyttar vi i denna etapp in boende i 31 stycken lägenheter. Totalt har vi endast 2 stycken kontrakt kvar att teckna i uppgång A med inflyttning i december, till vilka vi har intressenter. 

Den 19 oktober kommer Amhult 2 att presenteras på Aktiespararnas evenemang Kvinnokvällen i Malmö. Ni kan se evenemangen live. Ytterligare information kommer att finnas på vår hemsida under nedan länk inom kort.

https://www.amhult2.se/finansiell-information/

Vi har också under hösten sett en ökning av hotellets snittbeläggning. Beläggningen har under året trots Covid-19 pandemins påverkan på turist och hotellnäringen varit god med en total snittbeläggning för helåret 2021 på hitintills 70%, men för månaderna augusti och september är vi mycket nöjda med en beläggningssiffra på 82% samt 88% och vi ser ett mycket gott bokningsläge för årets sista kvartal. 

Vidare arbetar vi intensivt med att färdigställa den sista kvarvarande lokalen i kvarter Radarflyget 2 där Sockermaja skall öppna sin verksamhet till strax före jul. Vi ser fram emot öppnandet av deras verksamhet som vi är övertygade om kommer att bidra till kundflödet, service och utbudet i Amhult.

Beträffande kvarter Spitfire har projekteringen av kvarteret påbörjats under september månad. Detta arbete kommer att pågå fortlöpande under hösten och i slutet på januari kommer den tillfälliga parkering som vi har haft på markytan att stängas ner och vi räknar med att Veidekke AB fysiskt sätter spaden i marken i början på februari månad 2022. Den tillfälliga parkeringen kommer att ersättas med parkeringsplatserna i vårt nya parkeringshus. 

Trafikkontoret Göteborg Stad arbetar även under hösten med att färdigställa Gamla Flygplatsvägens gata (utmed kvarter Luftseggaren 2 och kvarter India) med den sista ytbeläggningen av asfalt. Likaså arbetar de med trottoar och gata utmed Postflyget (kvarter Radarflyget 1 och 2). 

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

Maria Nord Loft031-92 38 [email protected]

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *