Analys av bolag – detta tittar en investerare på

| 5 juli, 2022

De globala aktiemarknaderna har haft en tuff inledning på 2022. Den nuvarande turbulensen på världens börser har uppstått av en lång rad externa faktorer som krig, inflation och problem kring leveranser runtom i världen. Detta tvingar investerare att ändra sitt tankesätt till investeringar, även om det grundläggande tankesättet förblir detsamma.

Att investera i aktier och fonder ses av många som det bästa sättet att förvalta sina ekonomiska tillgångar. Historiskt sett så har Stockholmsbörsen gett en avkastning på drygt 10% årligen. Världens börser huserar idag hundratusentals olika bolag med allting från avfallshantering, mediciner, flygplanstillverkare, spelbolag såsom de listade hos fastercasinos, och allt däremellan. Men för att hitta rätt gäller det att veta vilka faktorer som måste uppfyllas innan en investering i bolaget sker.

I denna artikel går vi igenom några av dessa.

Hur ser bolagets ekonomi ut?

Det första en investerare gör för att analysera ett bolag är att läsa igenom rapporter från företaget. Här får man en grundlig inblick i hur utgifter och intäkter, vinstmarginaler och annat som har att göra med det rent finansiella ser ut.

Alla företag som är börsnoterade är enligt lag skyldiga att fyra gånger i månaden släppa en rapport där företagets ekonomi grundligt redovisas. Denna är sedan öppen för allmänheten att ta del av och uttyda. Informationen garanterar dock inte framtida resultat men är ett viktigt verktyg i en investerares arsenal.

Värdering

Den andra faktorn är värderingen. Vissa större bolag som redan är stora behöver nödvändigtvis inte vara en klok investering. Detta kan bero på att en aktie redan kostar mer än vad den på pappret är värd. Mycket i aktiemarknaden är inkluderat i aktiekursen och att hitta undervärderade bolag är väldigt svårt. En investerare måste därför ta ställning till hur mycket framtida utvecklingen av bolaget är värt och om han eller hon är villiga att betala mer än bolagets värde i dagsläget

Större samhällstrender

Men värderingen är inte enbart vad som tas i beaktning. Investerare analyserar även hur resten av marknaden ser ut, samt om det finns några yttre omständigheter som kommer att påverka ytterligare. Den mest pressande av dessa är i dagsläget kriget i Ukraina, men det är bara ett exempel på större globala händelser som måste tas med i analysen.

Samtidigt så är detta oerhört svårt att förutspå och ibland händer saker som är helt och hållet oförutsedda. När Covid-19 började sprida sig som en löpeld under våren 2020 rasade världens börser enormt. Oavsett värdering och hur rätt en investerare har kring ett bolag så kan händelser som är omöjliga att förutse fortfarande ske.

Detta förstärker dock enbart vikten av tålamod på börsen. Efter de initiala rasen under pandemins inledande skede så rusade Stockholmsbörsen nästan 100% under nästkommande 18 månader. Att analysera ett bolag sker inte bara innan man först köper aktien, utan en duktig investerare sätter sig regelbundet ner och gör nya utvärderingar över bolagen som finns i dennes portfölj.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Kommentarer är stängda