Analysguiden: Epilepsiprojektet CG01 fortsätter visa styrka

| 7 september, 2021 | 0 kommentarer

CombiGene kommer under 2021 att ha ett tydligt fokus på att genomföra de avslutande prekliniska studierna för genterapiprojektet CG01. Då bolagets epilepsiprojekt CG01 går in i fas 1/2-studier 2022 har Analysguiden nyligen höjt sannolikheten för lansering.

CG01 mot kliniska studier i människa 2022

Som väntat rapporterade CombiGene ingen försäljning under H1 2021 och resultatet efter finansnetto blev -26 mkr. Bolaget slutförde under Q2 en företrädesemission som tillförde 65,7 mkr efter emissionskostnader och vid kvartalets utgång uppgick bolagets kassa till 82 mkr. CombiGene kommer under 2021 att ha ett tydligt fokus på att genomföra de avslutande prekliniska studierna för genterapiprojektet CG01 mot läkemedelsresistent fokal epilepsi, som omfattar biodistributions- och säkerhetsstudier. Den första kliniska fas 1/2-studien i människa med CG01 som har blockbusterpotential beräknas inledas 2022.

Utlicensiering möjlig i tidig klinisk fas

CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Genterapi har under senare år haft en snabb utveckling med flera godkända terapier och ett antal stora företagsaffärer. Då bolagets affärsmodell bygger på att licensiera ut projekt mot breda sjukdomar i tidig klinisk fas kommer bolaget i och med den förestående fas 1/2-studien närma sig en intressant fas i sin utveckling. Likviden från företrädesemissionen kommer användas till GMP-produktion av CG01, avslutande säkerhetsstudier med CG01 kring biodistribution och toxikologi i djur, in vivo studier för utvärdering av läkemedelskandidater i lipodystrofiprojektet CGT2, samt finansiering av bolagets löpande verksamhet. Även bolagets lipodystrofiprojekt CGT2 har gjort framsteg och projektet erhöll i februari 9 mkr i utvecklingsstöd från Eurostars. Bolaget uppskattar att CGT2 har en försäljningspotential på USD 750 – 1 450 miljoner.

Ny riktkurs 17 kr efter omvänd split

Då bolagets epilepsiprojekt CG01 går in i fas 1/2-studier 2022 har vi nyligen höjt sannolikheten för lansering till 15%. I och med att bolaget nu går in i en mer intensiv utvecklingsfas har vi justerat våra kostnadsestimat för 2021 och 2022. Vi justerar vår riktkurs till 17 kr efter den omvända split bolaget genomfört som minskat antalet utestående aktier till 19,8 miljoner.

 

Läs analysen här

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *