Analysguiden: Potential i USA kvarstår

| 19 juli, 2021 | 0 kommentarer

Rekordtillväxt för försäljningen under årets andra kvartal men samtidigt ökade rörelseförlusten. Analysguiden behåller motiverat värde på 84 kronor per aktie.

Försäljningstillväxt över förväntan i Q2

Försäljningstillväxten under årets andra kvartal svingade sig upp till rekordstarka 58 procent för Bonesupport. Delvis förklaras den starka tillväxten med jämförelsen från förra årets andra kvartal, som var kraftigt påverkat av den inbromsning som covid-pandemin orsakade. Ledningen pekar också på att aktiviteten inom icke-livsnödvändig ortopedi återhämtade sig något från årets första kvartal. I den negativa vågskålen under årets andra kvartal fanns valutorna, som slog av 15 procent från tillväxten i lokala valutor. I svenska kronor rapporterade bolaget en försäljningsökning med 43 procent.

Ökad förlust trots stark försäljning

Trots bolagets starka försäljningsutveckling ökade dock rörelseförlusten i kvartalet till 26 Mkr från 23 Mkr i fjol. Detta tillfälliga hack förklaras av förra årets nedbantade kostnadskostymen, som liksom försäljningen var kraftigt påverkat av anpassningar till den framväxande covid-pandemin. I takt med att situationen återgår till ett mer normalt tillstånd kommer bolaget också att återvända till den kostnadsutveckling som rådde före pandemin.

Stor satsning på Cerament G i USA

Bonesupport är en utmanare på marknaden för syntetiska bengrafter, en position som är extra besvärlig i den situation som sjukvården befinner sig i just nu. Samtidigt har bolaget fullt fokus på att få Cerament G, bolagets antibiotikaladdade bengraft, godkänt på den amerikanska marknaden. Bolaget driver dubbla spår för ett godkännande av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Dels fortsätter arbetet med att nå så kallad De Novo-klassificering för Cerament G vid behandling av beninfektioner, dels räknar bolaget med att senare i år lämna in en ansökan om ett breddare godkännande för Cerament G baserat på FORTIFY-studien, som kommer med ett första resultat i september.

Små förändringar i prognoserna för 2021-22

Vi står fast vid antagandet att bolaget i lokala valutor kan nå en försäljningstillväxt på strax över 40 procent under nästa år. Även 2023 bör utgöra ett år med hög tillväxt i linje med bolagets målsättning att öka försäljningen 40 procent. Resultatprognoserna för 2021–22 justeras ned 3-5 procent men vi behåller ett långsiktigt värde på 84 kronor per aktie.

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *