Analysguiden: Spännande tillväxtresa när Evertherm växlar upp

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Ecoclime är åter tillbaka till att redovisa organisk tillväxt under det andra kvartalet och energisystemet Evertherm står i fokus. Analysguiden höjer deras riktkurs till 20 kronor per aktie.

Åter organisk tillväxt, men press på lönsamheten
Under andra kvartalet vände Ecoclime åter till organisk tillväxt (+3 procent i årstakt) efter en svacka under första kvartalet (-11 procent). Omsättningen under andra kvartalet var 39,8 miljoner kronor (38,8) och ebita-resultatet försvagades till 3,0 miljoner (4,2), motsvarande en ebita-marginal på 7 procent (11 procent). På ebit-nivå tyngdes resultatet av kostnader för tillväxtsatsningen inom Evertherm med knappt 3 miljoner och blev svagt negativt vid -0,5 miljoner (3,5).

Snabb Evertherm-expansion i korten
Även om Ecoclimes förvärvade installationsbolag alltjämt står för huvuddelen av koncernens omsättning, och även om automationsverksamheten fortsätter att utvecklas starkt, är vår bild att alla blickar är riktade mot energisystemet Evertherm som återvinner värmeenergin från spillvatten. Ledningen är tydlig med att intresset för Evertherm är enormt och agerar också utifrån det via tidigarelagda investeringar i ökad kapacitet. Håller ledningens prognoser dröjer det inte länge innan Evertherm är kärnan i Ecoclime och på sikt hägrar en mångmiljardmarknad.

Rabattvärderat ESG-case förtjänar uppvärdering
Efter Q2-rapporten gör vi bara smärre prognosförändringar. Högre kostnader på kort sikt leder till något nedskruvade lönsamhetsprognoser, medan de tidigarelagda investeringarna i ökad kapacitet leder till något högre tillväxtantaganden. Vi ser tydliga drivkrafter för stark tillväxt nästa år: det stora intresset Evertherm-systemet i kombination med ökad kapacitet, den starka trenden inom automationsverksamheten samtidigt som installationsverksamheterna borde återhämta sig när pandemin släpper. Ecoclimes starka balansräkning med 180 miljoner i kassan ger samtidigt bolaget kapacitet att både investera i organisk tillväxt och att genomföra mindre kompletteringsförvärv. Första halvårets tillväxtsvacka för koncernen, trots en tydligt positiv underliggande utveckling inom Evertherm och automation, ser vi som ett bra läge att stiga på i detta högintressanta tillväxtcase. Värderingen av jämförelsebolagen visar att ett Ecoclime som återgår till hög tillväxt kan värderas upp betydligt. Mer kortsiktigt justerar vi vår riktkurs på ett års sikt till 20 kronor (17,50).

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *