Connect with us

Marknadsnyheter

Antalet elbilar ökar snabbt – lita på experten vid reparationer

Published

on

Antalet elbilar ökar snabbt i Finland. Allt fler bilköpare funderar på att skaffa en elbil. En av de vanligaste frågorna i köpfasen är hur mycket det kostar att reparera eventuella skador. 

Enligt statistiken ökade antalet elbilar i Finland från sommaren 2021 till sommaren innevarande år med 61 procent. På Fennia ökade antalet försäkrade helt eldrivna bilar med cirka 95 procent från 2021 till 2022.

I slutet av juni 2022 fanns det totalt cirka 125 000 elbilar i trafiken. Av dessa är cirka tre fjärdedelar hybridbilar, men tillväxten är betydligt snabbare när det gäller helt eldrivna bilar. Av de personbilar som registrerades under början av året var upp till cirka 17 procent helt eldrivna. Största delen av de helt eldrivna bilarna är av märket Volkswagen (11,7 procent) och Tesla (10,8 procent).

Nyregistrerade och importerade begagnade helt eldrivna bilar på finländska fastlandet 2019–2022

Försäljningen av helt eldrivna bilar ökade särskilt 2021 och är fortfarande kraftig. Källa: Transport- och kommunikationsverket Traficom och föreningen Sähköinen liikenne ry.

I registreringen av nya bilar torde andelen helt eldrivna bilar och hybridbilar redan i år stiga till mer än 40 procent. Tillväxten bromsas främst av utmaningarna med tillgången på nya bilar orsakade av komponentbrist, samt det låga antalet använda elbilar.

Regionalt sett är elbilarnas andel av det totala antalet personbilar högst i huvudstadsregionen.

Drivkraften har liten betydelse i reparationskostnaderna

I princip spelar bilens drivkraft knappast någon roll när det gäller reparationskostnader, särskilt när skadorna endast är kosmetiska och karossmaterialet utgörs av traditionella stål och plast.

”I den offentliga diskussionen har man påstått att reparationen av elbilar är betydligt dyrare än reparationen av traditionella bilar med förbränningsmotor. Som referenspunkt för kostnaderna använder man den i genomsnitt väldigt gamla bilparken i Finland och då är det oundvikligt att kostnadsskillnaden accentueras. Skillnaden i reparationskostnaderna är ganska minimal när man jämför reparationen av en elbil med reparationen av en modernt utrustad bil med förbränningsmotor”, förklarar Pentti Oksanen, försäljningsdirektör på Autoklinikka. 

Skador på konstruktion kan orsaka kostnadsskillnader

Om skadorna når djupare in i bilens konstruktion är kostnadsskillnaderna större jämfört med en traditionell bil med stålstruktur, särskilt om karossen är gjord av aluminium. I dyrare elbilar är kaross- och konstruktionsmaterialet vanligtvis aluminium, vilket används för att det är lätt och kompenserar den extra vikten som batteritekniken för med sig.

Tillverkarna av bilar med aluminiumkonstruktion ger vanligtvis väldigt noggranna reparationsanvisningar.

”Anvisningarna gäller bilarnas säkerhet. Som material binder aluminium energi bra, men i komponenterna är det i denna del samtidigt av ”engångskaraktär”. Därför byter man lättare ut stora reservdelar än i bilar med stålkonstruktion”, säger Oksanen.

I de så kallade Plug-in-hybridbilarna är det tekniken som höjer reparationskostnaderna. De använder två tekniker som drivkraft: både elmotor och förbränningsmotor. I många bilmärken är elmotorns komponenter placerade i främre kanten av ”maskinrummet”. Därmed är delarna särskilt utsatta för skador orsakade av frontalkrockar. Dessutom är de elektriska delarna i princip utbytbara, och det är inte meningen att de ska repareras.

Överlag kan vi konstatera att de vanligaste skadorna i en elbil som kräver reparation är likadana som i en bil med förbränningsmotor. Oavsett bilens drivkraft gör den som sitter bakom ratten likadana mänskliga fel.

En korrekt försäkrad bil ger sinnesfrid

Fennia vill ta hänsyn till den risk som är förknippad med att bilresan avbryts. En kaskoförsäkring ger elbilsföraren sinnesfrid och ersätter skador på fordonet.

”Vi rekommenderar att våra kunder väljer ett så omfattande försäkringsskydd som möjligt för nya och nästan nya elbilar. Från och med början av 2023 omfattar vår bilserviceförsäkring även bogsering av elbil. Servicen är till stor hjälp när batteriet i elbilen är tomt, och i samband med olika elfel”, tipsar Mikko Pöyhönen, direktör på Fennia.

Särskilda anvisningar om reparation av elbil:

  • Kontrollera alltid att verkstaden som du använder har kompetens att underhålla och reparera elbilar.
  • Om du reparerar och underhåller din elbil själv, ska du absolut följa biltillverkarens anvisningar 
  • Kom ihåg arbetssäkerheten: elbilens vikt kan till exempel orsaka överraskningar i fordonslyftarnas lyftkapacitet. 

Mer information

Mikko Pöyhönen
direktör
Tfn. 040 653 0950
[email protected] 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.