Apikal Fastighetspartner II AB; Apex 2019

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

Apex 2019

Ett skriftligt förfarande har initierats inom ramen för Apex V emitterade av Apikal Fastighetspartner AB (publ), beträffande en samförståndslösning med en låntagare i konkurs (Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren”)). Utfallet av detta kan innebära att Låntagarens konkurs nedläggs och att ett nytt låneavtal ingås varmed Låntagaren blir skyldig att återbetala hela kapitalbeloppet under det lån som Apikal Fastighetspartner II AB (publ) lämnat till Nordic City Properties AB (publ) senast 31 december 2023. Ingen ränta ska utgå på kapitalbeloppet förrän tentativt mars 2023. För mer information se Apikal Fastighetspartners webbsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

E-post: [email protected]

Tel: +46 8 410 026 31

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.