Arbetsrättsexperten rapporterar ett fantastiskt år 2021 och förväntar sig ett än bättre kommande år.

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

Arbetsrättsexperten är Sveriges största arbetsrättsbyrå och rapporterar år 2021 som ett för branschen absolut utomordentligt bra år vad gäller såväl tillväxt och klientingång som expansionen i övrigt. Byrån har hjälpt närmare 1900 klienter under årets sista nio månader. 

Det rör då yrkesvana och ytterst professionella individer inom områdena juridik, ekonomi och administration.

Verksamheten har målmedvetet arbetat med rekrytering av nyckelpersonal inom juridik och administration för att långsiktigt stärka sin position som ledande på marknaden, samt utveckla och vidareutbilda redan befintlig personal.

Under året har Arbetsrättsexperten chefsjurister Bo Villner, Magnus Norström och Katarina Andjelic anslutit sig till bolaget, tillsammans har dessa ca 75 år arbetserfarenhet inom rättsområde och bidrar starkt till den juridiska kvaliteten såväl som den juridiska produktionen.  

Johannes Merbom rekryterades under hösten som VD med uppdraget att säkerställa bolagets ekonomiska mål och långsiktiga tillväxtresa.

Ekonomichef Sonya Celebioglu anslöt sig till verksamheten och innehar en nyckelroll för bolagets fortsatta tillväxt och kvalitetssäkring.

Under Q1 2022 kommer ytterligare ett 10:tal jurister att ansluta sig till verksamheten och det har planerats in ett stort antal internutbildningar för dem såväl som för befintlig personal. Detta för att ytterligare stärka en redan hög professionell nivå för verksamheten.

För att säkerställa att verksamheten finns nära klienten har nya kontor öppnats upp i Stockholm, Malmö och Amsterdam men verksamheten planerar även att öppna upp kontor i London under Q2 2022 för att ytterligare kunna möta den ökade internationella efterfrågan av bolagets specialkompetens och tjänster.

Vid halvårsavstämningen i juni 2021 hade bolaget 15 anställda jämfört med vid årsavstämningen i december 2021 då byrån hade växt till ett 30-tal anställda.
Bolagets månatliga omsättning har ökat med otroliga 220% från perioden 1 juli 2021 till 31 december 2021, detta ger omräknat till årsbasis en omsättning om drygt 70 miljoner kronor som därmed förväntas för år 2022. 

VD Johannes Merbom

Arbetsrättsexperten

Johannes Merbom
VD

Arbetsrättsexperten är sveriges största arbetsrättsbyrå med ca 35 jurister och en årsomsättning om ca 70 miljoner kronor. Byrån hanterar 1900 ärenden per år åt såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *