Arctic Paper publicerar preliminära resultat för Q2

| 3 augusti, 2022 | 0 kommentarer

De preliminära resultaten för koncernen och bolaget för det andra kvartalet 2022 är betydligt högre än föregående år, vilket beror på den höga efterfrågan på papper och koncernens förmåga att hantera energi- och råvarukostnader. 

Den kompletta rapporten för perioden publiceras som planerat den 10 augusti.

Financial Results of Q2 2022:
Arctic Paper S.A. Group:
– Consolidated estimated sales revenues 1,296 mln PLN, 
– Consolidated estimated EBITDA 330 mln PLN,
– Consolidated estimated net profit 254 mln PLN,

Arctic Paper S.A.
– Standalone estimated sales revenues 61 mln PLN,
– Standalone estimated EBITDA 170 mln PLN
– Standalone estimated net profit 169 mln PLN, 

Financial Results of first half of 2022:
Arctic Paper S.A. Group:
– Consolidated estimated sales revenues 2,407 mln PLN, 
– Consolidated estimated EBITDA 536 mln PLN,
– Consolidated estimated net profit 400 mln PLN, 

Arctic Paper S.A.
– Standalone estimated sales revenues 64 mln PLN, 
– Standalone estimated EBITDA 169 mln PLN,
– Standalone estimated net profit 166 mln PLN. 

Standalone-resultatet har påverkats av återföring av nedskrivningsförluster på aktier i Arctic Paper Investment AB (bolaget är ensam aktieägare i Arctic Paper Grycksbo AB) till ett belopp av 117 miljoner PLN. Nedskrivningsbeloppet i koncernredovisningen har emellertid inte ändrats på grund av skillnader i den redovisningsmässiga hanteringen.

Denna information är sådan som Arctic Paper är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-03 17:36 CET.

För ytterligare information:

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7054

E-mail: [email protected]

Arctic Paper koncernen är ett europeiskt företag och en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper och pappersmassa, med fokus på tillväxt även inom biobaserade förpackningslösningar och fossilfri energi. Företaget är närvarande med egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawabörsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är huvudägare i den börsnoterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök arcticpapergroup.com  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.