Arctic Paper S.A. Q1, 2022: Bästa kvartalsresultatet för koncernen i utmanande tider

| 9 maj, 2022 | 0 kommentarer

•    Konsoliderad försäljningsintäkt för Q1 uppgick till PLN 1 110,8mn (EUR1 240,1mn).
•    EBITDA Q1 uppgick till PLN 205,7mn (EUR1 44,5mn).
•    EBIT Q1 blev PLN 176,1mn (EUR1 38,1mn) och nettoresultatet PLN 146,4mn (EUR1 31,6mn).
•    Stark efterfrågan och prisökningar kompenserade för stigande kostnader för råmaterial, energi och logistik.
•    Högt kapacitetsutnyttjande (99 %) kräver aktiv optimering av pappersproduktion.
•    Fler åtgärder för att diversifiera inom grön energi och förpackningar i linje med 4P-strategin.

1Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppen omvandlats till EUR genomsnittliga kurser för respektive kvartal.

“Sedan lanseringen av vår 4P-strategi i oktober har vi arbetat intensivt med att förändra och diversifiera koncernen i linje med den nya inriktningen. De steg vi har tagit – och de steg vi är på väg att ta – kommer att förändra vår verksamhet.”
Michal Jarczyński, VD 

 

Det första kvartalet 2022 var imponerande starkt, med fortsatt god efterfrågan på papper, massa och förpackningar. Höjningen av pappers- och massapriserna ökade koncernens intäkter till 1 110,8 miljoner PLN (782,8) och EBITDA till 205,7 miljoner PLN (72,2), vilket gör kvartalsresultatet till det bästa i Arctic Papers historia med en EBITDA-marginal på 18,5 procent (9,2). Den finansiella ställningen är solid med en nettoskuld/EBITDA-kvot på 0,33 (0,70). Kombinationen av massa och papper, som historiskt balanserat varandra genom konjunkturcyklerna, förstärker nu varandra och koncernens resultat ännu tydligare.

Papperssegmentet ökade intäkterna med nästan 50 procent under perioden och nådde 819,6 miljoner PLN (547,3) med en EBITDA på 130,0 miljoner (56,7). Kapacitetsutnyttjandet låg kvar på höga 99 procent (94) för tredje kvartalet i rad och våra bruk planerar aktivt både produkt- och prismixen för att optimera produktionen. Vi har lyckats väl med att kompensera de stigande kostnaderna för råvaror, energi och logistik med prisökningar på papper. Vi har ännu inte upplevt några större störningar i vår logistikkedja under perioden, men vi har uppdaterat våra beredskapsplaner för att stärka vår förmåga att hantera störningar.

För massasegmentet Rottneros ökade intäkterna till 660 MSEK (542) med ett EBITDA på 174 MSEK (40) och ett nettoresultat på 114 MSEK (5). Massamarknaden fortsätter att vara stark och listpriset för NBSK återgick till en historisk topp i mars. Begränsade fraktmöjligheter från andra regioner och det snabbt växande intresset för fossilfria förpackningar bidrog till den positiva utvecklingen under perioden.

För förpackningar stabiliserades volymtillväxten under första kvartalet i linje med vår ambition att maximera produktionen från våra bruk i termer av värde per ton. Samtidigt har vi i linje med vår plan fortsatt arbetet att investera i ny produktionskapacitet inom det växande segmentet hållbara förpackningar

Den snabba ökningen av energipriserna tydliggör värdet av att investera i grön energi. I december offentliggjorde vi att vi nu går vidare med vår plan att bygga en solenergipark i Kostrzyn. Under perioden har vi även tecknat avtal med NTP, som ska bygga en produktionsanläggning i våra lokaler och starta produktionen 2025. Arctic Paper kommer då att köpa restenergi från den nya anläggningen, vilket kommer att minska våra CO2-utsläpp med 20 000 ton årligen.

Sedan lanseringen av vår 4P-strategi i oktober har vi arbetat intensivt med att förändra och diversifiera koncernen i linje med den nya inriktningen. De steg vi har tagit – och de steg vi är på väg att ta – kommer att förändra vår verksamhet. Medan koncernens resultat ligger på en rekordnivå, har rysk aggression och kriget i Ukraina emellertid gjort utsikterna för ekonomin mer osäkra.

Michal Jarczyński, VD Arctic Paper S.A.

Finansiell kalender för 2022
Q2 2022: 10:e augusti, 2022 * Q3 2022: 7:e november, 2022

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7005

[email protected]

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7054

[email protected]

Arctic Paper koncernen är ett europeiskt företag och en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper och pappersmassa, med fokus på tillväxt även inom biobaserade förpackningslösningar och fossilfri energi. Företaget är närvarande med egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawabörsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är huvudägare i den börsnoterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök arcticpapergroup.com  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.