Arctic Paper S.A., Q2/H1 2022: Bästa koncernresultatet skapar god bas för investeringar

| 10 augusti, 2022 | 0 kommentarer

•    Konsoliderad försäljningsintäkt Q2 ökade med 65% till PLN 1 296,3 miljoner (EUR1 279,6mn).
•    EBITDA Q2 uppgick till PLN 330,1 miljoner (EUR1 71,2mn).
•    EBIT Q2 blev PLN 298,1 miljoner (EUR1 64,3mn) och nettoresultat PLN 254,1 miljoner (EUR1 54,8mn).
•    Nettoskuld på rekordlåga PLN -12,6 miljoner (PLN 152,6 miljoner).
•    Kapacitetsutnyttjandet i pappersproduktionen var 99 procent för fjärde kvartalet i rad.
•    Effektiv energisäkring och biomassapannan i Munkedal tas i drift under Q3.
•    Koncernens första utdelningspolicy antogs i juli.

1Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppen omvandlats till EUR genomsnittliga kurser för respektive kvartal. Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på www.arcticpaper.com

“Den starka balansräkningen förbereder oss för framtiden när vi fortsätter med våra investeringsplaner i linje med strategin.”
Michal Jarczyński, CEO 

Andra kvartalet 2022 var det bästa i koncernens historia. Arctic Papers intäkter ökade med 65 procent till 1 296,3 miljoner PLN (786,6 miljoner). Både papper och massa bidrog till förbättringen, vilket resulterade i en EBITDA på 330,1 miljoner PLN (84,2 miljoner). EBITDA-marginalen nådde 25,5 procent då Arctic Paper – liksom branschen i allmänhet – utvecklades positivt i en unikt positiv affärsmiljö.

Arctic Papers finansiella ställning är solid och stärktes ytterligare under perioden tack vare ett starkt kassaflöde på 218,3 (30,6) miljoner PLN, vilket resulterade i en rekordlåg nettoskuld/EBITDA-kvot på -0,02 (0,57). Den starka balansräkningen förbereder oss för framtiden då vi fortsätter med våra investeringsplaner i linje med strategin.

Papperssegmentet ökade intäkterna med 80 procent till 948,6 miljoner PLN (526,8 miljoner). EBITDA nådde rekordhöga PLN 227,2 miljoner (26,0 miljoner) drivet av högre priser och en effektiv produktionsstyrning. Vi har fortsatt att arbeta framgångsrikt med produktionsmixen för att optimera produktionen, samtidigt som effekterna av stigande kostnader har kompenserats av prisökningar. Våra energikällor är huvudsakligen lokala, inklusive gasförsörjningen i Kostrzyn, och vi har en effektiv prissäkring för att minimera energikostnaderna. Tack vare vårt teams goda insatser låg kapacitetsutnyttjandet kvar på 99 procent (92).

Massasegmentet – Rottneros – ökade sin omsättning med 32 procent till 784 miljoner kronor (593) med EBITDA på rekordnivån 253 miljoner kronor (127), drivet av en produktion på rekordnivå och en stark massamarknad. Massasegmentet har intensifierat sitt fokus på lönsamhet genom effektivitets- och produktivitetsförbättringar.

För förpackningar var volymerna stabila i linje med vår ambition att maximera produktionen i termer av värde per ton. Vår plan att investera 15 miljoner euro i ny produktionskapacitet i Kostrzyn fortskrider enligt plan, med uppstart planerad i slutet av 2023. Projektet kommer att drivas i joint venture med Rottneros.

Energi är en nyckelfråga för den europeiska industrin. För Arctic Paper är det en viktig del av vår strategi att påskynda vägen till självförsörjning med målet att bli koldioxidneutral 2030. Biomassapannan i Munkedal kommer att tas i drift under sommaren 2022 och kommer att förse bruket med en annan stabil energikälla till ett konkurrenskraftigt pris.

Sammanfattningsvis arbetar vi i linje med 4P-strategin för att investera i en mer diversifierad verksamhet, och de utmärkta resultaten ger oss finansiell styrka att fortsätta detta arbete. Vi har lyckats skydda vår verksamhet från effekterna av en volatil marknad, och vi ser på den närmaste framtiden med tillförsikt.

Michal Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A.

Finansiell kalender för 2022: Q3 2022, 7:e november, 2022

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7005

[email protected]

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7054

[email protected]

Arctic Paper koncernen är ett europeiskt företag och en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper och pappersmassa, med fokus på tillväxt även inom biobaserade förpackningslösningar och fossilfri energi. Företaget är närvarande med egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawabörsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är huvudägare i den börsnoterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök arcticpapergroup.com  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.