Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med NCC avseende Invernesshöjden i Danderyd

| 9 juli, 2021 | 0 kommentarer

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med NCC Sverige AB (”NCC”) avseende uppförande av den andra etappen av bostadsutvecklingsprojektet Invernesshöjden i Danderyd.

Bostadsprojektet Invernesshöjden, som ägs av Aros Bostads fond ”Aros Bostad IV”, omfattar fyra etapper med totalt 421 bostäder i Danderyd. Den första etappen är under uppförande och nu har entreprenadavtal tecknats med NCC avseende den andra etappen, vilken består av en byggnad med cirka 155 lägenheter. Produktionsstart planeras till tredje kvartalet 2021 och färdigställande beräknas till 2024.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”I och med entreprenadavtalet kan vi se fram emot ännu en projektstart i år. Aros Bostad har arbetat tillsammans med NCC i flera tidigare bostadsprojekt och vi har stor respekt för NCC:s kunnande inom entreprenad- och hållbarhetsfrågor.”

Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: [email protected], telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: [email protected], telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: [email protected], telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 463 83 00

Om Aros Bostad

Aros Bostad är en bostadsutvecklare inom Storstockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar och utvecklar mark till byggrätter och vidare till färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, samt Uppsala. Bolagets projektportfölj har byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 4 600 bostäder.

Huvudinvesterare i Aros Bostads fonder är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *