Connect with us

Marknadsnyheter

Aros Bostad visar en stabil delårsrapport för januari – september 2022 med kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad

Published

on

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) levererar en delårsrapport för januari till september 2022 som visar ökat rörelseresultat och historiskt höga försäljningsnivåer i de tolv projekt som är under produktion. Under det tredje kvartalet tecknades bindande avtal avseende förvärv av en portfölj med 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, från ALM Equity. 23 av projekten tillträddes i ett första steg efter kvartalets utgång.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:
”Även om läget på bostadsmarknaden har försämrats på kort tid, drivet av stigande räntor och en ökad risk för sämre konjunktur, så är de långsiktiga förutsättningarna på bostadsmarknaden fortsatt goda. Aros Bostad har hanterat marknadsnedgångar tidigare och jag är övertygad om att vi, med en attraktiv portfölj av projekt och byggrätter i unika lägen, historiskt hög försäljningsgrad, stabil finansiering samt en kompetent och erfaren organisation, är väl rustade att hantera osäkerheterna framöver.”

Perioden januari–september

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 678 559 TSEK (365 154). Bruttoresultatet uppgick till 138 149 TSEK (102 093) och bruttomarginalen var 20,4 procent (28,0).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 71 383 TSEK (39 247) och rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,7). Periodens resultat uppgick till 69 157 TSEK (37 120).

• Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 25 921 TSEK (97 523). Rörelseresultatet uppgick till –22 916 TSEK (45 574) och rörelsemarginalen var negativ (46,7 %). Periodens resultat uppgick till –25 142 TSEK (43 805). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge, Invernesshöjden och Milstena Skarpäng.

• Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 58 (233).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 95 (216).

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 1 010 (450).

Perioden juli–september

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 360 756 TSEK (89 443). Bruttoresultatet uppgick till 48 265 TSEK (32 137) och bruttomarginalen var 13,4 procent (35,9).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 25 880 TSEK (13 942) och rörelsemarginalen var 7,2 procent (15,6). Periodens resultat uppgick till 25 084 TSEK (13 199).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten till 76,1 procent respektive 87,1 procent vid årsskiftet. Den lägre soliditeten beror på en ökad balansomslutning till följd av hyresrättsprojekt Viggby Ängar som konsolideras. Eget kapital uppgick till 995 276 TSEK jämfört med 967 704 TSEK vid årsskiftet och balansomslutning uppgick till 1 307 110 TSEK respektive 1 110 484 TSEK.

• Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 11 222 TSEK (10 721). Rörelseresultatet uppgick till –4 012 TSEK (1 849) och rörelsemarginalen var negativ (17,2). Periodens resultat uppgick till –4 809 TSEK (1 057). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge och Milstena Skarpäng.

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 21 (314).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 20 (20). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 20 (10).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

• Aros Bostad förvärvade bolaget LS Slakthusgränd från LaTERRE Ventures AB och Stackelberg Holding AB. Bolagsförvärvet är en del i strategin att kontinuerligt förvärva fler attraktiva projektmöjligheter till Aros Bostads byggrättsportfölj. LS Slakthusgränd har under 2022 ingått exploateringsavtal med Stockholm stad rörande ett kvarter inom etapp 1 av Slakthusområdet i södra Stockholm. Avtalet omfattar en markyta om cirka 4 000 kvm med en möjlig exploatering om cirka 130 nya bostäder, lokaler i markplan samt en förskola. Tillträde till fastigheten är beräknat till första kvartalet 2024.

• Aros Bostad har tecknat bindande avtal rörande förvärv av 1 505 byggrätter från ALM Equity, i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats i maj 2022. Aros Bostad blir därmed en av de största bostadsutvecklarna i Storstockholm. Köpeskillingen uppgår till 1 465 miljoner kronor som betalas genom en apportemission, vilken medför att ALM Equity blir ny storägare i Aros Bostad.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Ken Wendelin, som varit CFO och vice VD på Aros Bostad sedan 2015, lämnar sin tjänst för en extern roll. Rekrytering av ersättare startar omgående. Ken kommer att arbeta kvar på sin position inom Aros Bostad under ytterligare sex månader.

• Aros Bostad har tillträtt byggrättsportföljen för vilken bindande avtal tecknades med ALM Equity 15 augusti 2022. I samband med tillträdet övergår tio medarbetare från ALM Equity till Aros Bostad och Joakim Alm kliver in i styrelsen. Byggrättsportföljen består som tidigare kommunicerats av 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, där 23 projekt tillträds direkt och resterande del tillträds då de avtalsmässiga förutsättningarna infaller.

Kvartalsrapporten presenteras digitalt genom Financial Hearings på länken: https://ir.financialhearings.com/aros-bostadsutveckling-q3-2022

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Denna information är sådan som Aros Bostadsutveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 07:00 CET.

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: [email protected], telefon: +46 73 410 12 43
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: [email protected], telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: [email protected], telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 463 83 00

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 30 september 2022, 33 bostadsprojekt i olika utvecklingsskeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. I Q3 2022 tecknades bindande avtal rörande förvärv av ytterligare 34 projekt, motsvarande 1 505 bostäder. 23 av dessa projekt tillträddes under oktober 2022. Aros Bostadsutveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

KKM Gruppen, dotterbolag till Thinc Collective AB, vinner kommunikationsuppdrag inom arbetsmarknadsfrågor

Published

on

By

Aktör inom byggbranschen har givit KKM Gruppen i uppdrag att konceptualisera, bygga och implementera en ny satsning som syftar till att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Den nya satsningen ska bestå av en digital och gamifierad plattform som ger en uppdaterad och nyanserad bild av byggbranschens arbetsmarknad och olika yrken. Storleken på affären väntas bli cirka 2 500 000 sek för KKM Grupp

”KKM ser arbetsmarknadsåtgärder och stödet till nyanlända som en nyckelfråga i samhället. Vi har lång erfarenhet att utföra denna typ av uppdrag och ser fram emot att göra en viktig insats för en utsatt grupp i samhället och hjälpa en bransch som vill locka fler till sig”, säger Per Hazelius, VD KKM Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

[email protected]

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FLOWave – en framtidslösning för Food & Beverage

Published

on

By

Som experter på på mät, styr- och reglerteknik är vi på Bürkert aktiva i många branscher. Ett av de områden där vi just nu växer snabbt av Food & Beverage, och anledningen till det stavas tveklöst FLOWave. Ulf Neldefors, Business Development Manager på Bürkert förklarar varför fler borde upptäcka produkten.

– Vår flödesmätare FLOWave togs ursprungligen fram för pharmaindustrin, och då framförallt för att mäta ultrarent vatten. Men i dag ser vi att allt fler branscher upptäcker fördelarna med FLOWave. Kan du mäta tillräckligt exakt för pharmaindustrin, så kan du även göra det till de flesta andra branscher.

 Varför ska man använda FLOWave?

– Fördelarna med att använda FLOWave är många. Det är ett sätt att säkerställa produktionen, minska svinnet och se till att samma goda och repeterbara resultat uppnås varje gång. FLOWave kan mäta flera olika media med samma sensor, och kan bland annat mäta temperatur, massflöde, densitet, viskositet och volym.

 I vilken process lämpar sig FLOWave bäst?

– Den fungerar otroligt bra för alla typer av livsmedelsföretag som hanterar rinnande vätskor i sin produktion.  Våra produkter används inom bland annat bagerier, bryggerier, mejerier, och andra livsmedelstillverkare för att mäta flytande margarin, olja, vatten m.m.

Finns det fler fördelar med FLOWave?

– Vi ser tydligt att kunder som använder sig av FLOWave sänker sina underhållskostnader. Våra produkter har inga rörliga delar som kan gå sönder, och eftersom vi kan mäta olika media med samma sensorer blir reservdelslagret minimalt och behovet av underhåll snudd på obefintligt. FLOWave är också mycket enkel att installera. Genom dess kompakta utformning och låga vikt, ca 4kg,  så behövs inga extra lyftanordningar för att få FLOWave på plats, vilket medför att den är en enkel att installera av en montör. Historiskt har flödesmätare varit ganska stora, klumpiga enheter – men inte längre.

Vill du veta mer om FLOWave och hur produkten kan användas i din verksamhet? Kontakta Ulf Neldefors, Business Development Manager, Bürkert Sweden E-post: [email protected] eller Mobil: 070-688 93 30.

Bürkert är ett av världens ledande företag inom industriell mät-, kontroll- och reglerteknik för gaser och vätskor.
Vi finns representerade med säljkontor i 36 länder och har 5 fabriker, 4 forskningscenter och 5 systemhus runt om i världen med totalt 3000 anställda. Bürkert grundades 1946 i Tyskland och är ett helägt familjeföretag som genom kompetens, framåtanda och närhet har skapat en plats bland de främsta inom sitt område. 1968 startades Bürkert i Sverige och har idag säljkontor i Stockholm och Malmö.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning för Stockholm Nord

Published

on

By

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över sex år med möjlighet till ytterligare ett optionsår. Anbudssumman uppgår till 651 MSEK.

– Det är glädjande att vi nu tilldelats basunderhållet för Stockholm Nord. Tillsammans med vårt kontrakt Stockholm Syd stärker det vår position i stockholmsregionen, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Det nya kontraktet för Stockholm Nord gäller från den 1 oktober 2023 och omfattar teknikområdena bana, el och signal. Uppdraget sträcker sig mellan Huvudsta och Bålsta samt Helenelund och norra Uppsala.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta kontrakt och att uppfylla vårt viktiga uppdrag med att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

[email protected]  
 

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
[email protected]  

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 700 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.