Årsredovisning 2021 för Alpcot Holding AB (publ) publicerad

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Alpcot Holding meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har publicerats. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande och kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.alpcot.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Bringes, VD, Alpcot 
T: +46 73 800 06 47
E:
[email protected]

Gunnar Danielsson, CFO, Alpcot
T: +46 70 738 05 85
E:
[email protected]

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, [email protected]www.eminova.se.       

Denna information är sådan information som Alpcot Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-28 17:30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.