Årsredovisning och koncernredovisning NetJobs Group AB (publ) 2020

| 23 april, 2021 | 0 kommentarer

2021-04-23

2020 i korthet

– Nettoomsättningen uppgår till 14,2 (23,6) MSEK.

– Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-4,6) MSEK.

– Rörelsemarginalen uppgick till -13,1% (-16,8%).

– Resultat efter skatt uppgick till -2,0 (-4,8) MSEK.

– Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,23) SEK.

– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 (-3,2) MSEK.

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH STRATEGI

AFFÄRSIDÉ

NetJobs Group AB äger och driver digitala plattformar och tjänster där kandidater matchas med

arbetsgivare i syfte att hitta nya karriärmöjligheter. Genom specialiserade digitala mötesplatser inom

jobb och karriär har NetJobs sedan 2004 hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla

potential.

VISION

NetJobs vision är att driva Sveriges mest kända och välanvända jobbsajter.

STRATEGI

Rätt människor

Att strukturerat attrahera, rekrytera och behålla rätt människor är A och O.

Rätt system

Genom att systematisera alla processer, steg och detaljer i vår verksamhet ökar skalbarheten, ökar

förutsägbarheten och personberoendet minskar. Inget lämnas åt slumpen, allt ska styras genom

system, rutiner, mallar.

Delight

Vi ska erbjuda användarvänliga och effektiva jobbsajter som ständigt förbättras i små steg varje dag.

Speed

Vi jobbar i ett högt tempo i en entreprenöriell Doer-anda.

Vi fattar snabba beslut med kontrollerade risker. Vi är snabba från tanke till handling.

FINANSIELLA MÅL

ÖVERGRIPANDE FINANSIELLT MÅL

NetJobs övergripande finansiella mål är årlig resultattillväxt per aktie om minst 20 %.

LÖNSAMHET

Bolagets långsiktiga lönsamhetsmål är en EBIT-marginal på minst 35 %.

VD har ordet

2020 har varit ett mycket utmanande och speciellt år med tanke på Corona pandemin. Vi har under

året märkt av ändrade köpbeteenden hos våra kunder som påverkat oss negativt. Vi har i största

möjliga mån försökt parera intäktstapp med kostnadsbesparingar och genom att organisera om.

Nettoomsättningen uppgick till 14,2 MSEK och rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK och

förbättrades jämfört med 2019 (-4,6MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades

från -3,2 MSEK 2019 till 0,0 MSEK. Vi står nu med en mindre kostnadsmassa när vi går in i 2021,

något som är positivt. Vår ambition är att växa och förbättra lönsamheten under 2021,

VD, Niklas Eriksson

 

Årsredovisningen i sin helhet återfinns även under Finansiella rapporter på Bolagets hemsida, NetJobsgroup.com.

För ytterligare information vänligen kontakta Niklas Eriksson, VD, [email protected] eller telefon: +46-8-67 87 420.

Stockholm den 23 april 2021
NetJobs Group AB (publ)

Om NetJobs Group AB

NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: [email protected]

Tel: 08-409 421 20.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *