Årsstämma i Handelsbanken den 24 mars 2021

| 17 februari, 2021 | 0 kommentarer

Svenska Handelsbanken AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 24 mars 2021. I enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen, i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.
 
På agendan finns bland annat styrelsens utdelningsförslag om 4,10 kronor per aktie.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Jon Fredrik Baksaas, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Fredrik Lundberg, Ulf Riese, Arja Taaveniku och Carina Åkerström. Till ny ledamot föreslår valberedningen att stämman väljer Stina Bergfors. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen.

Stina Bergfors var medgrundare och tidigare vd för det digitala mediebolaget United Screens, som 2018 såldes till RTL Group. Hon var tidigare Sverigechef på Google och Youtube, efter flera andra chefsroller inom svensk media. Stina är styrelseledamot i H&M samt logistik- och techbolaget Budbee (och är även föreslagen som ny ledamot i Tele2:s styrelse). Hon har tidigare suttit sex år i styrelsen för Ingka Group (IKEA Retail, Ingka Centres och Ingka Investment). Stina är engagerad i Prins Daniels Fellowship vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon har en civilekonomexamen och är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB till revisorer.

För ytterligare information se bifogad kallelse som den 19 februari 2021 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Handelsbankens webbplats handelsbanken.com/bolagsstamma.
 

För ytterligare information, kontakta:

Pär Boman, styrelsens ordförande
Telefon: 08–22 92 20, e-post:
[email protected]

Martin Wasteson, styrelsens sekreterare
Telefon: 08–701 14 61, e-post:
[email protected]

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *