Artificial Solutions International (publ) offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i Artificial Solutions International AB (publ) den 30 maj 2022 beslutades om sammanläggning av aktier 1:10, varigenom tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 22 juni 2022.

Tidplan för sammanläggningen:

20 juni 2022 Sista dag för handel före sammanläggning.
21 juni 2022 Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
22 juni 2022 Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Artificial Solutions Internationals aktier byta ISIN-kod. Från och med den 21 juni 2022 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0018040735.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från en större aktieägare för att innehavet ska bli jämnt delbart med tio. Tillhandahållande av sådana utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 6 570 538, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 18 kronor per aktie.

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-09 17:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: [email protected]

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post [email protected]).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.