Artikel i Journal of Laboratory Medicine framhäver Hemcheck och vikten av hemolysdetektion vid blodgasanalys

| 3 september, 2021 | 0 kommentarer

En artikel har publicerats i Journal of Laboratory Medicine som framhäver vikten av hemolysdetektion vid blodgasanalys och att Hemcheck har en lösning för detta. Författare är Martin Möckel, professor och specialist inom akutmedicin vid universitetssjukhuset Charité i Berlin samt Peter Luppa, Professor och specialist inom laboratoriemedicin vid universitetssjukhuset TUM i München.

-Denna typ av oberoende artiklar som framhäver problemen med hemolys och vikten av patientnära hemolysdetektion är väldigt viktiga för Hemcheck. Författarna är välmeriterade och att de dessutom framhäver Hemcheck är väldigt roligt och ger oss väldigt bra internationell marknadsföring, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

Länk till artikeln: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/labmed-2021-0076/html

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: [email protected]

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 [email protected], är Certified Adviser till bolaget.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *