Återköp av aktier i Byggmax Group under vecka 39 2021

| 4 oktober, 2021 | 0 kommentarer

Under perioden 27 september – 1 oktober har Byggmax Group AB (LEI-kod: 549300MPJPYQB0KCNH03) (”Byggmax” eller ”Bolaget”) återköpt sammanlagt 85 000 egna aktier (ISIN: SE0003303627) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 200 miljoner som Bolaget tillkännagav den 15 september 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden från den 20 september 2021 till dagen för årsstämman 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Aktier i Byggmax har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-09-27 14 000 77,7350 1 088 290,14
2021-09-28 18 000 75,9774 1 367 593,20
2021-09-29 16 000 74,8560 1 197 695,36
2021-09-30 17 000 75,3134 1 280 327,63
2021-10-01 20 000 74,5895 1 491 790,80

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB Bank ASA, filial i Sverige, på uppdrag av Byggmax. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 1 oktober till 149 000 aktier. Det totala antalet aktier i Byggmax uppgår till 60 999 045.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO

Tel: 076-119 00 40

E-post: [email protected]

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group

Tel: 076-119 09 85

E-post: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *