Attanas QCM-tekonologi bidrar till att förbättra cancerdiagnostik genom analys av lektincancervävnaders interaktioner

| 22 september, 2022 | 0 kommentarer

Cancer är ett av världens största hälsohot och leder till förhöjd dödlighet samt orsakade cirka 10 miljoner dödsfall 2020 (WHO). En tidig diagnos av dödliga sjukdomar, inklusive cancer, ses som ett av de mest effektiva verktygen för att minska både cancerbördan och behandlingskostnaderna. Att hitta nya selektiva diagnostiska substanser som kan identifiera och särskilja cancerceller förbättrar cancerdiagnostik och behandling markant.

Lektiner är kolhydratbindande proteiner som vanligtvis finnes i flera olika källor i naturen, såsom växter, bakterier, djur, virus och svampar. Cellytan på mänskliga celler är täckt av proteiner och kolhydrater (socker) och denna kombination kallas glykokalyx. Alla mänskliga celler har en glykokalyx, men mönstret mellan elakartade celler (avvikande glykolax) och friska celler (normal glykolax) skiljer sig. Lektiner interagerar och binder sig med dessa sockerarter på ett väldigt selektivt och specifikt sätt vilket kan hjälpa till i att karakterisera ytliga cellförändringar i cancer.

I en nyligen genomförd pilotstudie på University of Westminster ledd av professor Miriam Dweck, användes Attanas QCM-teknologi för att undersöka interaktionen mellan olika lektiner med bröst- och tjocktarmscancervävnader. 2,5 µM tjocka bröstcancervävnader (FFPE) placerades på Attans specialiserade QCM COP-1-ytor och utsattes sedan för injektioner av fyra olika koncentrat av växtlektiner.

Denna pilotstudie har visat att QCM-teknologin kan användas för att följa lektincancervävnaders interaktioner i realtid. Förändringar i interaktioner mellan lektiner och vävnadsreceptorer (glykolax) var direkt proportionella mot koncentrationen av lektinet och den färgade vävnadsbiten när den betraktades med ljusmikroskop baserad på konventionell immunhistokemi. Interaktionen mellan lektiner och bröstcancervävnader låg inom ramen för mikromolära. Denna studie visar på potentialen i att använda bitar av cancervävnader för att få data i realtid om interaktioner, och metoden skulle kunna tillämpas på en rad andra studier om interaktioner mellan protein/cancervävnader.

Lektiner interagerar annorlunda med bröstcancervävnaden. Som illustreras i sensogrammen ovan har injicerade lektiner olika affiniteter (bindningsstyrkor) trots samma cancervävnader. Svarta kurvor representerar experimentdata. Röda kruvor representerar matematiska data.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
[email protected]
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta [email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.