Attendo avskaffar rörliga ersättningar för chefer i Skandinavien

| 8 juni, 2021 | 0 kommentarer

Attendo har beslutat att avskaffa rörliga ersättningar för operativa chefer i Skandinavien redan under 2021.

Syftet med de rörliga ersättningarna har varit att belöna förbättringar som leder till ökad kvalitet för de äldre, ökad personalnöjdhet samt en hållbar ekonomi, för att skapa ökat utrymme för fortsatta investeringar och innovationer i omsorgen, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef och fortsätter:

Den negativa påverkan på Attendos chefer och medarbetare som den återkommande debatten kring rörliga ersättningar orsakar, står inte i proportion till nyttan för bolaget och gör att vårt arbete med att förbättra och utveckla omsorgen kommer i skymundan.

De rörliga ersättningarna för cheferna står för 0,4 procent av bolagets totala lönekostnader. De senaste åren har den rörliga ersättningen för verksamhetschefer i snitt uppgått till 5 – 7 procent av totala lönen.

Som Attendo tidigare kommunicerat följer styrelsen i Attendo utvecklingen av marknadspraxis samt diskussionen i samhället och ser kontinuerligt över koncernledningens ersättningar.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör  
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: [email protected]

Makan Afshinnejad, presschef Attendo
Telefon: +46 738 39 98 00 (ej sms) 
E-post:
[email protected]se

_____________________________________ 
Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *