Balder offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående hybridobligationer

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Fastighets AB Balder, via dotterbolaget Balder Invest AB, erbjuder innehavare av sina utestående EUR 350 miljoner 5,5 år non-call, first reset date 7 mars 2023 (ISIN: XS1677911825) och EUR 500 miljoner 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 (ISIN: XS2305362951) att delta i ett återköp där Balder Invest AB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om EUR 85 miljoner (”Återköpserbjudandet”).

Syftet med Återköpserbjudandet är att, bland annat, proaktivt managera emittentens utestående hybridkapital: genom transaktionen väntas emittenten reducera sitt utestående hybridkapital med upp till EUR 85 miljoner.

Återköpet av hybridkapital kommer att prissättas via ett omodifierat s.k. ”Dutch auction” förfarande. Återköpserbjudandet löper ut 17:00 CET den 9 september 2022 och likvid förväntas den 14 september 2022. Detaljer om återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. ”launch announcement” via Euronext Dublin och återköpsdokumenten (tender offer memorandum) finns tillgängligt via ”tender agent” (https://deals.is.kroll.com/balder).

Balder har lämnat i uppdrag till Deutsche Bank och Nordea att agera ”dealer managers” för återköpserbjudandet.

Dealer Managers:
Deutsche Bank, telefon +44 20 7545 8011
Nordea Bank Abp, telefon: +45 6136 0379, e-post: [email protected]

För mer information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 031-10 95 92

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 30 juni 2022 ett värde om 206,5 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.