Bammer och Reguity Group blir först i Sverige med onoterade obligationer i depå, utan Euroclear

| 11 november, 2020 | 0 kommentarer


(Bild: Magnus Wikström, bammer Sverige AB)
  
Bammer och Reguity Group har inlett ett samarbete som möjliggör för onoterade obligationer och skuldebrev att synas i digital depå. Bolagen blir först i Sverige med att tillgängliggöra tillgångsklassen i digital depå utan att registrering hos Euroclear är nödvändig.

Bammer och Reguity Group kommer att samarbeta via Reguity Groups portal www.VPZ.se där idag 80 000 unika investerare kan följa sina onoterade aktier, som ej är registrerade hos Euroclear, online och i realtid.

”Att Reguity Group möjliggör för andra onoterade tillgångar än aktier är ett naturligt steg i utvecklingen av administrationen för onoterade värdepapper, som fortsätter öka i popularitet bland investerare. Att vi blir det första bolaget som är med och möjliggör detta känns extra kul och förenklar administrationen ytterligare för de som investerar i internationella värdepapper utanför börsen, via vår tjänst”, säger Magnus Wikström, VD Bammer Sverige AB.

Reguity Group kommer till en början tillgängliggöra ett av Bammers onoterade skuldebrev i sektionen ”Dealflow” på portalen www.VPZ.se. Bammer erbjuder investerare i det onoterade skuldebrevet valmöjligheten att se tillgången digitalt i depå på www.VPZ.se, genom ett samarbete med emittenten för skuldebrevet.

Bolagen planerar vidare integrering av tjänsterna på portalerna www.VPZ.se och www.bammer.se genom möjlighet för användare av www.VPZ.se att kunna investera i värdepapper tillhandahållna av Bammer direkt genom www.VPZ.se.

”Vi utvecklar i år VPZ:s funktionalitet från att vara en depåtjänst för onoterade aktieinnehav till att täcka in onoterade optioner och onoterade obligationer och skuldebrev. Portalens 80,000 unika investerare kommer därför få en bättre helhetsbild av sina onoterade värdepappersinnehav och kommer så småningom även kunna finna och teckna nya onoterade värdepapper via portalen”, meddelar Henrik Kristensen, VD Reguity Group AB (publ).
 

Bakgrund Reguity Group AB (publ)

Reguity Group AB (publ) är den till antal användare största digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i Nordeuropa. Reguity Group erbjuder ett antal tjänster och digitala onlineverktyg för aktieägare och portföljförvaltning för onoterade företag. Mer information finns på www.reguity.com, www.NVR.se och www.VPZ.se

Bakgrund bammer Sverige AB

Bammer tillhandahåller via sin webbplats www.bammer.se en svensk central för värdepapper och tillgångar som förmedlas internationellt, utanför börsen. Bolaget erbjuder onoterade obligationer och skuldebrev i emissionsstorlekar 50 MSEK – 1 mdr SEK samt investeringsfastigheter, till privata investerare, företag och institutioner med säte i Sverige. Bolaget är verksamt sedan 2018 och är registrerat hos Finansinspektionen (FI) som ett s.k. finansiellt institut.
 

11 november 2020

För mer information, kontakta:

Magnus Wikström, VD bammer Sverige AB

[email protected]

Tel: +46 73 545 95 34
 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *