Barnmorskan Kerstin Lilja ny ordförande för Vårdförbundet Jämtland Härjedalen

| 14 januari, 2022 | 0 kommentarer

Kerstin Lilja arbetar som barnmorska vid Kvinnokliniken i Östersund och i oktober valdes hon till ny avdelningsordförande i fyra år för Vårdförbundet avdelning Jämtland Härjedalen.

– Jag brinner för ett hållbart yrkesliv. Att vi genom Vårdförbundet kan föra en dialog både som enskild medlem men också som grupp och förbund med arbetsgivare och politiken, säger Kerstin Lilja.

Kerstin har varit engagerad i Vårdförbundet i sex år och i oktober valdes hon som ny ordförande vid årsmötet. Ett förtroendeuppdrag på fyra år och genom sitt nya uppdrag ser hon fram emot att utveckla det fackliga arbetet.

– Jag vill arbeta för att Vårdförbundet ska vara en naturlig partner till arbetsgivare på alla nivåer – att man efterfrågar våra åsikter och att vi har påverkansmöjlighet. Och givetvis att vi har ett bra samarbete och samverkan med arbetsgivare, säger Kerstin Lilja.

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vi organiserar över 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.

Region Jämtland Härjedalen ligger på plats 15 av 21 regioner vad det gäller löneutveckling enligt siffror från 2019-2020 med en löneutveckling på 2,74 procent.

Utvecklingen av antal årsanställda biomedicinska analytiker under åren 2010-2018 har minskat med hela -31,7 procent i Region Jämtland Härjedalen och är en av de regioner med störst minskning, enligt databasen Kolada. Under samma period har antalet administratörer inom regionen ökat med 14 procent.

Region Jämtland Härjedalen toppar listan av regionerna vad det gäller barnmorsketätheten. Hela 556 barnmorskor – vilket avser antalet legitimerade och sysselsatta barnmorskor per 100 000 kvinnor i fertil ålder. Det är den högsta siffran av alla 21 regioner.

17 av 21 regioner bedömer att det råder brist på grundutbildade sjuksköterskor och Region Jämtland Härjedalen är en av dessa och redovisar att de har  1325 sjuksköterskor per 100 000 invånare, vilket är högre än rikssnittet. Antal röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare i Region Jämtland Härjedalen är 38 stycken. Region Västerbotten har flest med 65 stycken.

För mediekontakt, information och frågor: 

Kerstin Lilja

tele 063- 142935  el. 072-5806154

mail: [email protected]

Pressfoto bifogas

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *