Baseload Capital erhåller godkännande från obligationsinnehavare

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Baseload Capital erhåller godkännande från obligationsinnehavare för vissa ändringar av villkoren för dess säkerställda gröna obligationslån om 500 miljoner kronor

Baseload Capital Sweden AB (publ) (“Baseload”) meddelade den 12 april 2022 att bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (“Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0011923267 (“Obligationerna”) att göra vissa ändringar i villkoren för Obligationerna.

Baseload meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det Skriftliga Förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det Skriftliga Förfarandet var för förslagen däri. Begäran som föreslogs i meddelandet om det Skriftliga Förfarandet ska anses vara godkänd från och med 10 maj 2022.

Samtycket till förslaget kommer att upphöra att gälla om en total inlösen av Obligationerna inte har skett senast den 30 juni 2022.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer också att skickas med vanlig post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Baseloads (www.baseloadcap.se) och Nordic Trustee & Agency AB:s webbplatser (www.nordictrustee.com och www.stamdata.com).

Informationen är sådan som Baseload Capital Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-10 22:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
[email protected]

Baseload Capital är ett specialiserat investmentbolag som finansierar utbyggnaden av värmekraft över hela världen. Våra portföljbolag på Island, Japan, Taiwan och USA arbetar lokalt tillsammans med energiföretag för att utveckla, bygga och driftsätta nya värmekraftverk. Värmekraft är en prisvärd form av förnybar energi som kan utvinnas antingen från geotermiska resurser eller spillvärme. Genom att tillämpa innovativa finansieringslösningar och investera i portföljbolag som implementerar och driftsätter projekt lokalt, kan Baseload Capital hjälpa länder med en snabb övergång från fossila bränslen till mer förnybara energikällor – mot ett större energi oberoende. Resultatet kommer att leda till mer resilienta samhällen, och till slut en planet i större balans.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.