Bättre information om elevers rättigheter

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser och ta fram ett informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare. Syftet är att ge information om elevers skydd mot diskriminering och kränkande behandling.

– Det är svårt för barn som utsätts för rasism och diskriminering att veta var de ska vända sig, särskilt när de blir utsatta i skolan. Därför ger vi nu DO i uppdrag att informera elever och deras vårdnadshavare om vilka rättigheter de har och var de ska vända sig om de drabbas, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson som ansvarar för diskrimineringsfrågorna.

I informationsmaterialet ska det framgå vilken myndighet elever eller vårdnadshavare kan vända sig till om man utsatts för diskriminering eller kränkande behandling. 

Vid genomförande av uppdraget ska DO samverka med Barn- och elevombudet (BEO) vid Statens skolinspektion. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2023.

Kontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos Johan Danielsson
073-093 50 83
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.